Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Lovsång och tillbedjan gavs stort utrymme under konferensdagarna. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Lovsång och tillbedjan gavs stort utrymme under konferensdagarna. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Utmaningar och uppdraget i fokus

Årets Pingst Pastor samlade närmare 550 deltagare. Varje dag hade sin egen rubrik; Ledarskap, Utmaningar och Uppdraget.

Daniel Alm uppmanade i sin inledningspredikan varje förkunnare att låta sitt inre lova Herren och låta sitt inre vara bekräftat av Anden. (Undervisningsartikeln på sidorna 22–23 i den här tidningen bygger på den predikan.)
På eftermiddagen var det release av den nya pastorsboken (se artikel på sidan 9) och olika parallella valbara seminarier.
Den första dagens kvällsmöte tog upp teologiska strömningar i tiden och avslutades med nattvardsfirande. Onsdagen, som fokuserade på utmaningar, inleddes med bibelstudium av Urban Ringbäck, föreståndare i Smyrna Göteborg. Han talade om att nå samhället med evangeliet. Samlingen avslutades med bön för alla de orter i Sverige som deltagarna i konferensen representerade.
Pingsts framtidsbild, antagen vid Rådslaget förra året, stod sen i fokus. Innan förbönsstunden inför framtiden lyfte Hans Wikström, LP-verksamhetens chef, Maria Bard, påverkansstrateg på PMU, och Andreas Svedman, missionsinspiratör på Pingst, frågor som psykisk ohälsa, ensamhet, missbruk, sexuellt våld och onådda folkgrupper.
Magnus Jägerskog, generaldirektör på BRIS, gästade konferensen på eftermiddagen och talade om barn och ungdomar psykiska hälsa.
Innan alla processgrupper möttes till samtal och gemensam middag utmanades pastorerna och deras församling också till att på olika sätt vara med och stödja församlingsplantering och nystartsarbete. I onsdagskvällens gudstjänst predikade Mika Yrjölä, ledare för den finska pingströrelsen och föreståndare i Saalemkyrkan i Helsingfors.
Den sista dagen på konferensen medverkade pastor Erwin McManus, grundare och föreståndare i församlingen Mosaic i Los Angeles. Han berättade bland annat om hur hans kyrka blivit en plats dit många ateister, buddister och muslimer söker sig och ges en möjlighet till ett livsförvandlande möte med Jesus. I sitt undervisningspass utgick han från de första verserna i Hebreerbrevet 11 och talade om det unika med att vara människa; att tro, hoppas, drömma och skapa. Tron är det som gör oss mänskliga och som återskapar vår förlorade mänsklighet, menade han, och uttryckte också
en önskan om att få vara med och se ett historiskt skifte, där församlingen är den plats där människors kreativitet frigörs och framtiden skapas.
Daniel Alm sände iväg pastorerna med en önskan om att framöver få se en ”modig, varm och riskbenägen pingströrelse”. Den avslutande samlingen innehöll också parentation av hemgångna missionärer och pastorer.

image description
BRIS generalsekreterare

Magnus Jägerskog, generaldirektör på BRIS, talade om barns och ungdomars psykiska hälsa. FOTO: SANDRA LAGESTRÅBRIS generalsekreterare

image description
Finsk pingstledare

Mika Yrjölä är ledare för den finska pingströrelsen och föreståndare i Saalemkyrkan i Helsingfors. Han predikade på temat ”Att uthärda stormen” i onsdagskvällens gudstjänst under pastorskonferensen. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Förbön inför framtiden

Förbönsstund inför framtidens utmaningar. Joakim Davidsson, Hamid Forotanfard och Gabriella Grönberg leder i bön. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Församlingstillväxt

Nicklas Mörling lyfte behovet av nya församlingsplanteringar och av moderförsamlingar till planteringarna. I bakgrunden syns namnen på alla platser i Sverige som deltagarna i pastorskonferensen representerade. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Framtidsönskan

”En modig, varm och riskbenägen pingströrelse” önskade Daniel Alm få se framöver. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Mosaik-pastor

Erwin McManus, grundare och föreståndare i församlingen Mosaic i Los Angeles, fanns med på konferensens sista dag och talade i sitt undervisningspass om det unika med att vara människa; att tro, hoppas, drömma och skapa. Här i samtal med Andreas Nielsen. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ