Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Utmaning i skrivarverkstaden

Att skriva för barn är en konst. Mångasom provat har önskat sig tillgång till en nyckel som den Astrid Lindgren har hittat. En nyckel som gör det möjligt att med all sin vuxna erfarenhet och kunskap ändå ta ig till barnens nivå, hitta just de där tonfallen och formuleringarna som skapar den där speciella igenkänningen hos läsarna.
   Påståendet att den som kan skriva för barn också kan skriva för vuxna, medan det omvända förhållandet inte är lika självklart, äger nog sin riktighet.
   Barn behöver berättelserna, både de som väcker deras nyfikenhet men också de som de kan använda för att tolka sin egen situation.
   När Libris förlag inbjuder till en författartävling med nio- till tolvåringar som målgrupp så är det en utmaning av rang.Och när man betraktar ämnet så blir det knappast enklare; det handlar om barn i missbruksmiljöer.

TÄVLINGEN GENOMFÖRS i samarbete med en rad organisationer som arbetar med den problematiken, bland annat LP-verksamheten. Uppgiften är att skriva en berättelse som dessa barn kan känna igen sig i men som samtidigt kan ge hopp och stöd. Det är lätt att inse att en sådan uppgift kräver både talang nog att finna tonfallen och orden som barnen tar till sig, att ha inlevelseförmåga nog att förmedla känslor och upplevelser utan att det blir ett tragiskt pekoral och att vara verklighetsförankrad nog att få berättelsen att framstå som trovärdig, Om inte så missar den hela sitt syfte.
   De oskrivna berättelserna finns mitt ibland oss. Rapporter och statistik om ökande missbruk och barns utsatta situation i sådana miljöer bär sitt vittnesbörd. En del statistiker räknar med att det, utslaget på hela befolkningen, handlar om tre ellerfyra barn i varje svensk grundskoleklass.
   Aldrig har väl en manustävling, utlyst av ett kristet förlag känts mer angelägen. Inte minst med tanke vad den kristna människosynen manar oss till.
   Jag hoppas att den blir lyckad.Det handlar om så mycket mer än att upptäcka författartalanger även om det är gott nog. Det handlar om att upptäcka de glömda barnen.