Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Uthållighet skapar förändring

Vi var drygt 100 människor samlade i Pingstkyrkan Jönköping. Vi i Pingst Socialt hade bjudit in till vår första regiondag på temat kristet socialt och diakonalt arbete. Innehållet i programmet handlade bland annat om hur vi kan ta hand om barn och ungdomar som kommer från utsatta miljöer och hur församlingarna kan möta ensamstående föräldrar med barn. Vi fick också ta del av exempel på hur det är att vara familjehem, och också hur det är att jobba som övervakare. Dagen handlade även om hur vi ska kunna möta behovet kring inkludering av personer med funktionsnedsättning samt de som kommer från andra kulturer.
Alla bär vi på en längtan efter gemenskap oavsett bakgrund och omständigheter. Vi fick också information om hur det är att driva sociala företag och hur lokala församlingar kan bli aktörer inom den offentliga sektorn genom att till exempel starta hemtjänst inom lagen för valfrihetssystem, LOV.
Vilka var det som var där och gav oss alla dessa goda exempel på kristet socialt arbete? Det var framför allt representanter från lokala församlingar som har en kallelse och vilja att praktisera Jesu egna ord att hjälpa sin nästa. Många med mig upplevde dagen som mycket inspirerande och flera har hört av sig och vill komma igång med ett aktivt socialt och diakonalt arbete i sin församling.
Många av de nu framgångsrika och blomstrande exemplen vi fick ta del av hade startat som små och blygsamma verksamheter. Det som genomgående lyftes fram var ordet uthållighet. Att starta och driva socialt arbete kräver ofta
just uthållighet. Att hjälpa människor till en varaktig förändring gör man inte på en kafferast utan det sker genom
djupa relationer och trygga mötesplatser.
Så låt dig inspireras av alla goda exempel på kristet socialt arbete men glöm inte att börja i det lilla och bygga långsiktigt. Be om den andliga frukten; tålamod så kommer verket att mogna och bära rik frukt.
Många församlingar har likt dem som var med på regiondagen visat stort intresse för sociala frågor och därför
planerar vi i Pingst Socialt för fler regiondagar under året. Håll utkik på www.pingst.se för mer information.