Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Utbildningen för kyrkliga ledare i Egypten var ett tillfälle att påbörja samtalet om våld i nära relationer. FOTO: ANNE COLLÉN

Utbildningen för kyrkliga ledare i Egypten var ett tillfälle att påbörja samtalet om våld i nära relationer. FOTO: ANNE COLLÉN

Utbildning om våld i nära relationer

”Svårt för en del att se att det inte är kvinnans fel att mannen slår henne”

Våld i nära relationer är globalt sett ett lika stort problem inom kyrkan som i samhället. För att utbilda om våld i hemmet, höll PMU tillsammans med den egyptiska partnern IMC, under hösten en workshop för kyrkliga ledare i Egypten. Förhoppningen är att intresset för utbildningen ska sprida sig även till andra PMU-partners.

Enligt FN utsätts 26 procent av de gifta kvinnorna i Egypten för våld i hemmet. Det kan handla om fysiskt våld eller sexuella och psykologiska övergrepp.
– Varje månad träffar jag kvinnor från olika byar i mitt område. Jag vet att minst 40 procent av dem som jag möter, på ett eller annat sätt utsätts för våld av sina män, säger koptiske prästen Sarbyon Badry, från södra Egypten.
Att man är kristen innebär inte att man är förskonad från våld i hemmet. Våld i nära relationer är ett minst lika stort samhället.
I Egypten söker sig många till de religiösa ledarna för att få råd om hur de ska hantera livssituationer. Eftersom präster inom den egyptiska kulturen har stor möjlighet att påverka, bjöds de i höstas in att tillsammans med ledare från de koptiska, katolska och evangeliska kyrkorna, delta i en två dagars workshop på temat ”våld i nära relationer”. Syftet med utbildningen var att utrusta kyrkliga ledare att prata om våld i nära relationer i sina församlingar.
– Utbildningen var ett tillfälle att påbörja samtalet om våld i nära relationer och vad kyrkan kan göra för att stötta utsatta individer, förändra strukturer i den egna organisationen och påverka övriga samhället. Könsbaserat våld är många gånger ett uttryck för icke jämställda relationer. För att förebygga våld behöver vi arbeta för jämställdhet genom att utmana och förändra maktstrukturer i samhället och i relationer, säger Fredrika Uggla, tematisk rådgivare för jämställdhet på PMU.
Anne Collén, föreläsare från Pingst fria församlingar i samverkan och Sara Jacobsson, PMU:s regionkoordinator i Mellanöstern, höll i workshopen och utgick från den brittiska organisationen Restoreds utbildningsmaterial om våld i nära relationer, som finns översatt till flera språk, bland annat till arabiska och svenska. Materialet är väl genomtänkt och ger både teoretisk bakgrund och praktiska verktyg för församlingar som vill jobba med frågan. I Egypten mötte de engagerade deltagare.
– Deras diskussioner sinsemellan var givande. När de själva fick komma med lösningar på problemet så kom det fram många bra förslag, säger Anne Collen.
– Men det var svårt för en del att se att det inte är kvinnans fel att mannen slår henne. Det finns kulturella aspekter på problemet som var svåra att utmana. Men även här diskuterades det och de vågade delge sina olika perspektiv, tillägger hon.
Prästen Sarbyon Badry som var en av deltagarna underworkshopen tror att det finns många orsaker till att våld i nära relationer förekommer.
– Det kan vara brist på förståelse när det kommer till rättigheter och värderingar. Förövaren kanske kommer från ett sammanhang med ett traditionellt sätt att leva och tänka.
På frågan hur han nu kommer att arbeta mot våldet i hemmen bland sina församlingsmedlemmar, svarar han:
– Jag börjar med att ställa frågan till mig själv; Vad är min roll som man och präst? Vad säger Bibeln? Utifrån detta försöker jag stötta kvinnorna, men också jobba med männen. För att få bättre förståelse utgår vi från att diskutera olika typer av våld. Genom utbildningen har jag lärt mig nya sätt att prata om ämnet, från olika perspektiv.

Fredrika Uggla på PMU hoppas nu att utbildningen ska spridas vidare, både i Sverige och ut i världen, och att fler ska få upp ögonen för problemet.
– Vi vill uppmuntra kyrkorörelsen både i Sverige och globalt att engagera sig i frågan och på allvar arbeta för förändring, säger Fredrika Uggla.