Utbildning om stöd till unga med behov

Lp-verksamheten anordnar tillsammans med bland andra Bilda och Hela människan en
utbildningsdag om barn och unga som behöver extra stöd. Utbildningsdagen riktar sig till personer som är eller vill bli
ledare för barn och ungdomar, och den tar upp frågor kring vilka signaler unga ger om att de behöver stöd, hur vi uppmärksammar dem i våra församlingar, samt socialtjänstens och civilsamhällets olika roller.
Det blir tid för utbyte av erfarenheter, och både erfarna ledare och personer som själva har fått extra stöd berättar.
Utbildningen äger rum i Jönköping den 12 november. Mer information och anmälan via hemsidan www.helamanniskan.se/kurser