Utbildning om personalfrågor

Pensionsstiftelsen och Pingst har anordnat fyra utbildningsdagar för styrelseledamöter i församlingar under mars månad. I Stockholm, Värnamo, Örebro och Örnsköldsvik har personalfrågor då stått i centrum.
Det avtal mellan Arbetsgivaralliansen och bland annat SKTF Ekumeniska, som i dag gäller som kollektivavtal för nästan alla pingstförsamlingar, innehåller frågor om arbetstid, kompensationsledighet etcetera som är nya för många församlingar.
Tidigare arbetade de flesta med rekommendationer från de lönebetänkanden som de så kallade kassörskonferenserna antog. ”Förtroendearbetstid” är nu ett centralt begrepp i avtalet. Och arbetstiden är mycket flexibel, men ska vara planerad och ska följas upp i samtal mellan den anställde och arbetsgivaren. De här frågorna belystes av både rbetsgivarorganisationen och facket.