Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Utbildning för tvärkulturellt arbete

PROMIS – Programmet för Mission och Interkulturella Studier – är inriktat på att förbereda människor som tänker sig tvärkulturellt arbete i internationell miljö eller i Sverige. Den som bara är nyfiken på mission är också välkommen som student.

PROMIS är ett samarbete mellan Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen. De olika samfunden rekommenderar sina missionärskandidater att studera PROMIS-kursen. Det finns två huvudalternativ för studier på PROMIS; halvfart under ett år eller helfart under vårterminen. Utbildningen anordnas inom ramen för Kaggeholms folkhögskola och erbjuds på två studieorter: i Jönköping och i Örebro.
PROMIS är uppbyggt av fyra ämneskurser: Missionskunskap, kulturförståelse, omvärldskunskap och interkulturell tjänst. Parallellt med ämneskurserna pågår samtal, bibelläsning och bön kring kallelse och tjänst, omvärld och liv. I undervisningen varvas föreläsningar, gruppsamtal, litteraturseminarier och inlämningsuppgifter.
Föreläsningarna sänds live över videokonferens och kan följas från både Jönköping och Örebro. På båda orterna finns
också lokala handledare på plats som följer studenterna under läsåret.
Missionsinstitutet, MI, som grundades 1977 för att möta behoven av specifik missionsförberedelse, rekommenderar att
PROMIS läses som en sammanhållen utbildning, men det finns också möjlighet att läsa ämneskurserna som fristående kurser och därmed fullborda hela programmet under en längre tid.
För mer information om kursen se http://www.orebromissionsskola.se/utbildningar/missionsinstitutet