Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Utbildning för kyrkor om integration

I höst ska landets kyrkor utbildas inom migration och integration. Migrationsverket anslår genom en EU-fond 3,6 miljoner kronor till utbildningen. Projektet är en ekumenisk satsning genom Sveriges kristna råd och riktar sig till såväl präster, pastorer och diakoner som till engagerade volontärer.
Under tre år kommer tvådagarsutbildningar att genomföras på 20 platser runt om i landet.
Kursen tar upp asylrätt och svenskt flyktingmottagande, liksom även psykosociala faktorer. Två pilotkurser genomförs hösten 2016. Projektnamnet ”#Värme” står för Värdighet, medkänsla och kunskap, säger Björn Cedersjö på Sveriges kristna råd vilket fungerar som sammanhållande part.