Upptäckarbibelstudier formar lärjungar

– Hur leder jag en ännu inte troende människa in på resan att upptäcka vem Jesus är, att bli en lärjunge som själv skapar lärjungar, som i sin tur skapar lärjungar? Niclas Collén som ställer frågan är IBRAs regionledare för Mellanöstern/Nordafrika och presenterar sig själv som mångårig missionär/pastor som ”alltid varit engagerad i evangelisation”.

Ä Under alla dessa år har jag kanske sett på lärjungaskap som en kurs eller ett program vi har i kyrkan. Men det som tog tag i mig när jag först mötte personer som jobbade med en mycket framgångsrik internationell lärjungaskapande
rörelse var att lärjungaskapande inte handlade om strategier och metoder för IBRA eller församlingen, utan att det är något väldigt personligt.
Det var något som slog ner i mitt eget liv och kom väldigt nära och ledde till att jag ställde mig själv frågan; hur gör jag lärjungar? Det blev, och är, en jobbig men nyttig process.
Niclas menar att vi i kyrkorna haft den fasta ordningen att vi först måste predika, sedan kommer omvändelsen och så småningom är människan redo att gå en lärjungakurs. Den stora aha-upplevelsen för honom var att inse att den lärjungaskapande processen kan börja innan omvändelsen.
Niclas Collén och IBRA kom för några år sedan i kontakt med den lärjungaskapande rörelsen City Team startad av amerikanen David Watson. För dem handlar församlingsplantering om en pågående process som bygger på att lärjungar ”gör” nya lärjungar.
Hörnstenen i den lärjungaskapande processen är ”upptäckarbibelstudiet” (på engelska DBS, Discovery Bible Study) där man studerar Bibeln på ett väldigt enkelt sätt, där fokus ligger på att tillämpa det i sitt liv. Det handlar om att läsa, formulera med egna ord och dra konsekvenserna av bibeltexten.
Detta ska delas i en grupp, så att det blir formulerat, diskuterat och korrigerat i en gemenskap. I en fungerande grupp som möts regelbundet ska gruppen utmanas att följa upp vad som hänt sedan gruppen träffades sist.
Ä På så sätt gör man varandra ansvariga för att faktiskt lyda Guds ord, menar Niclas.

Fotnot: Niclas Collén och IBRA erbjuder seminarier om lärjungaskapande, som hittills hållits i Karlstad, Lidköping och Botkyrka. Boken ”DBS Ä Att läsa, förstå och praktisera Bibeln” är skriven av Stefan Sigfrids.