Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Uppmanar till bön för tatarer

Rysslands AU, som är en del av pingstförsamlingarnas regionråd för Eurasien, uppmanar Sveriges pingstförsamlingar till bön för tatarerna och basjkirerna så att evangeliet får fortsätta att spridas bland dessa två folk.

Tatarerna i Ryssland fick under 2016 Bibeln översatt till sitt språk. Fler och fler tatarer, men även basjkirier som är ett närbesläktat folk, kommer nu till tro på Jesus som en följd av den nya bibelöversättningen. Kristna tatarer och basjkirer kan i och med detta predika på det egna språket och hänvisa till bibelord på tatariska. Tatarerna är med sina
cirka 5,3 miljoner människor den största minoritetsgruppen i Ryssland.
De kallas också i äldre skrifter för kazantatarer, eller volgatatarer, till skillnad från krimtatarerna, som huvudsakligen bor på Krimhalvön.
Tatarerna har en egen autonom republik i den Ryska federationen, där det finns sammanlagt 3,8 miljoner invånare. Ungefär 1,7 miljoner av dem har i den senaste folkräkningen angett sig vara av tatarisk härkomst. Huvudstaden i den tatariska autonoma republiken heter Kazan och har ungefär 1,2 miljoner invånare. Tatariska språket är ett turkbesläktat språk, som är närbesläktat med basjkiriskan och tjuvasjiskan, vilka också talas i Volgaområdet.
En klar majoritet av tatarerna är nominella muslimer idag, men islam är på frammarsch och allt fler moskéer byggs i landet. De evangeliskt kristnas antal bland tatarerna är svårt att uppskatta. Det har dock gjorts uppskattningar att antalet integrerade tatariska medlemmar i de slaviska församlingarna knappast överstiger 2 000.