Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Uppdrag och ledarskap

”Var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta”. (1 Petrusbrevet 5:2)

Det finns många viktiga aspekter att ha med sig in i ett engagemang för och i sin församling. När vi tjänar i församlingen ägnar vi oss åt något som tillhör Gud, det är Guds hjord, hans flock. Det finns ingen ledare som kan göra anspråk på ägandeskap över Guds församling mer än Herren själv. Det finns heller ingen enskild medlem som kan avgöra och definiera en församlings utveckling.
Hur fungerar då den församling där vi tror att alla kan höra Guds röst och att alla kan tjäna Gud? Detta verkar inte betyda att de första församlingarna och deras apostlar drog slutsatsen att ledarskap var oviktigt eller i sig felaktigt, inte heller att man som medlem inte hade något verkligt ansvar. Som ledare är det viktigt att inte tvinga sig på någon och att inte heller agera tvångsmässigt. Även ledaren har ett vägval och ett viljebeslut angående tjänandet att fatta precis som hennes eller hans efterföljare.
Jag tror att vi behöver ledare som gör upp med sin egen prestige och som tjänar i den frihet som kommer av att inte ha något eget att försvara. När egenviljan brutits kan Kristuspersonen komma fram genom vår tjänst för Gud.

JAG TROR ATT en församling lever väl i harmoni när vi vågar överlåta oss till varandra, när det också finns ett mått av lydnad som det står om i Hebréerbrevet 13:17, där det också står om den räkenskap ledarna en dag ska avlägga. Jag tror också att ledare aldrig får ta människors tillit för given och framförallt inte missbruka den.
I fortsättningen av Första Petrusbrevet uppmanar han ledarna att uppträda som herdar, inte som herrar. Så frågan om vem som bestämmer över vem är inte den enklaste att besvara. Den som gräver i texterna tror jag kommer se att ledarskap när det fungerar som det är tänkt, styrker och uppmuntrar församlingen i sitt uppdrag. Ledare skapar  utrymme när man får utrymme att leda, så tror jag det fungerar.

NÄR ALLT KOMMER omkring tror jag att vår rörelse har en kallelse från Gud att vara just i rörelse, därför får vårt ledarskap inte handla mest om position utan måste handla allra mest om process. Det finns så många som ännu inte hört evangeliet, det finns många människor medbehov till hela sin varelse. Det mesta kan kännas ogjort. I den tid som är nu och som är vår att tjäna Gud i, behöver det resa sig ett ledarskap som inte söker sitt eget. Sverige behöver ett andligt ledarskap som längtar att se Jesus Kristus efterföljd, som inte vill annat än att se alla församlingarna blomstra och få se många människor lyftas in i ett liv av tillbedjan.

PINGSTRÖRELSEN SAMLAS snart till rådslag, vi samlar våra ledare kontinuerligt inom Pingst Pastor och Pingst Ledare. Min bön är att vi tillsammans som hel rörelse ska leva ut det faktum att Gud använder sin församling för den här världens skull. Må därför helig Ande brinna i allas våra hjärtan, att vi lever ett hängivet liv. Kyrkan har fått liv av Anden, kyrkan älskar Jesus och kyrkan ska älska som Jesus.
Min bön för våra mötesplatser inom Pingst är att helig Ande ska falla över oss, en sann frukt av det kommer att vara kärlek till människor vi möter. Nåd och frid!