Universitet forskar om LP-verksamheten

Umeå Universitet arbetar just nu med ett forskningsprojekt om LP-verksamheten. Syftet är att undersöka hur vårdresultaten ser ut och vilka faktorer som är verksamma i det arbetet.

LP-verksamheten har gjort egna uppföljningar av dem som fått hjälp ett till två år efter slutförd behandling och då kunnat konstatera att två av tio lever ett helt drogfritt liv och att tre av tio fått något enstaka återfall.
Det innebär alltså att hälften av dem som genomgått behandlingen fått ett förändrat liv med påtagligt höjd livskvalitet.

Se om resultat stämmer
Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet gör forskningen, på uppdrag av och betalat av LP-verksamheten. Det man ska titta på är om LP-verksamhetens redovisade resultat stämmer och vilka komponenter i behandlingen som är de verksamma.
–?Men resultatet blir helt objektivt och vetenskapligt, försäkrar lektor Ove Grape.
Universitetet får ganska ofta den här typen av uppdrag, vilka regleras i standardavtal. Det innebär bland annat att både universitetet och LP-verksamheten är fria att använda resultaten som de själva vill.
Om allt klaffar kommer resultatet vara klart någon gång tidigt nästa år.