Unitekonferenserna har en egen hemsida, där detaljerad information om program på varje plats finns, liksom anmälningsmöjlighet.

Unitekonferenserna har en egen hemsida, där detaljerad information om program på varje plats finns, liksom anmälningsmöjlighet.

Unite blir internationell

I Malmö, Jönköping, Göteborg, Västerås, Umeå och Kapstaden(!) kommer ungdomar fira in det nya året med att delta i Unite-konferensen. Årets tema är SE. – Vi är en festival som hålls på flera platser, säger Mathias Maxstad, Jönköping, som är samordnare för konferenserna.

Unite riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt. De flesta deltagarna brukar vara i 16–17-årsåldern.
– Vi vill att deltagarna i Unite ska få ett Jesusperspektiv på sig själva och omgivningen, säger Mattias.
Årets tema är uppdelat i tre.
Att SE UPPÅT, se vad Gud säger, att SE INÅT, i ett prestationsinriktat samhälle förstå att vi är älskade där vi är i livet, och att SE UTÅT, och hitta sin del i hur man kan vara en världsförbättrare.
De olika platserna har sina egna talare, men temat är detsamma och programmen till 80 procent likadana.
Att Kapstaden finns med och anordnar Unite i år beror på att medlemmar från församlingen Eternal Flame där besökt Sverige och ville ta konceptet med sig hem. En student på ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi), Victoria Runegrund, har varit på plats i förberedelsearbetet och mött teamet i Kapstaden, som satsar på en så kallad Unite Intense, det vill säga en dygnslång konferens i stället för tre–fyra dagar som de andra.
Pingst Ung är arrangör av Unite och det finns en särskild ledningsgrupp som planerar det hela, där alltså Mathias Maxstad är samordnare.
Han säger att konferenserna bygger på ett gediget volontärsarbete där ledorden är respekt, uppmuntran och äkthet.
– Alla åldrar bidrar till att göra något bra för ungdomar, antingen genom praktiskt arbete, eller genom förbön. Konferenserna är också ett tillfälle att låta unga ledare få chansen att ta ansvar, växa och träna sig, säger han.
Mathias Maxstad hoppas på årets Unite ska samla ännu fler än förra året. Då deltog omkring 2 000 ungdomar.