Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ungdomsresor till nyckelstäder

Unga som med egna ögon vill möta och se mission har i höst möjlighet att åka med på en resa till Kairo, Bangkok eller Dar es Salaam. De tre städer som Pingst Internationellt utsett till viktiga nyckelstäder, Key Cities.

I dessa tre städer bor miljontals med unga människor, här utbildar man sig och här formas en ungdomskultur.
Resorna arrangeras i samband med höstlovet och förbereds under en Key Cities-weekend i Stockholm den 2Ä4 oktober i samband med missionskonferensen som hålls den 2Ä3 oktober.
Resan till Dar es Salaam i Tanzania arrangeras av Pingst i Jönköping och är två veckor lång, från 23 oktober till 6 november.
Resan till Kairo i Egypten arrangeras av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och riktar sig till gymnasiestuderande eller äldre.
Även resan till Bangkok i Thailand vänder sig till gymnasiestuderande eller äldre och som arrangörer står Pingst Karlstad och Pingst Örnsköldsvik.
För ungdomar från 18 år och uppåt finns också en möjlighet att åka till Kairo i augusti och delta i en workshop där deltagarna får möta unga egyptier och arbeta med frågor kring hur en ung generation kan nås av evangeliet.

Fotnot: För mer information se: http://www.pingst.se/viewNav-Menu.do?menuID=405