Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ungdomspastorer på resa

I början av oktober åker drygt 30 ungdomspastorer från pingstförsamlingar runt om i landet på en gemensam resa till Egypten och Etiopien. Resan arrangeras av Pingst, IBRA, Pingst ung och PMU och kommer att innehålla många intressanta möten och tillfällen till gemenskap med troende på de olika platserna som besöks.
Syftet med resan är att inspirera ungdomspastorerna för mission och kampen för frihet, upprättelse och försoning, så att de i sin tur kan inspirera andra.