Ungdomsledare får egen coach

– Det saknas kontinuitet i ungdomsarbetet i många pingstförsamlingar idag. Många anställda blir väldigt kortvariga. Det säger Mattias Celinder som jobbar med nätverksbyggande och ledarutbildning på Pingst ung, som nu startar ett coachningsprogram för ungdomsledare.

Mattias Celinder tycker att det är dags att tänka till omkring hur arbetssituationen kan förbättras för ungdomsledare och ungdoms­pastorer. Som ett led i detta erbjuder Pingst ung ett coachningsprogram, som ger församlingar möjlighet att ge nyanställda och även andra anställda en relation till en coach.
Han har, tillsammans med en arbetsgrupp, ansvar för att hitta och utbilda coacher, som ska vara geografiskt utspridda över Sverige.
Coacherna utbildas och får med sig ett material och verktyg för coachningssamtal. Samtalen kan handla om praktiska frågor som hur man planerar ett läger, hur man planerar sin arbetstid, och hur man hanterar konflikter.
I maj träffades en grupp människor som arbetar med barn och ungdomar i olika pingstförsamlingar för att samtala omkring coachningsprogrammet. Madelen Darmark, Skellefteå, och Heidi Bäckström, Luleå, var två av deltagarna. Båda två har lång erfarenhet från församlingsarbete.

Stor omsättning
– Det är stor omsättning bland ungdomspastorer. Många går ut i tjänst direkt efter en bibelskola. De är oerhört tända, så kommer de ut i verkligheten och ofta hinner verkligheten ikapp dem. Att vara ledare och att arbeta i en församling handlar om så mycket mera än att förkunna Ordet, menar Madelen Darmark.
– När man kommer ut som ny i församlingstjänst vill man ofta mycket i början, därför tror jag mycket på tanken om att ha en coach vid sin sida. Att få dela sina erfarenheter, både de positiva och negativa, med någon som har mer erfarenhet och som själv har varit i liknande situationer, menar Heidi Bäckström.