Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Unga prisades på Nyhem och Lappis

Pingst ung delade även i år ut priser till Årets Pionjär, Mentor och Hjälte i södra och norra Sverige vid Pingst ung-galorna under Nyhem och Lappis.

Det första prisutdelningstillfället var på torsdagskvällen under Nyhemsveckan, då personer från och arbeten i södra Sverige premierades. Smyrna Gårdsten fick årets Pionjärpris. Det handlar om ett fritidsgårdsliknande arbete i den multikulturella stadsdelen Gårdsten i Göteborg. De flesta av besökarna där kommer från muslimska familjer. I arbetet
i Gårdsten bygger man enträget relationer, pratar om Jesus och försöker på olika sätt visa på honom.
Årets Mentorspris tilldelades Linus Liljeblad från Västra Frölunda för hans kontinuerliga arbete med att ge unga människor utrymme och ansvar att tjäna med sina gåvor och talanger.
Årets Hjältepris gick till Fridah Holgersson från Stockholm, som bestämt sig för att låta kallelsen att föra unga människor till tro gå före allt annat och därför valt att helt ideellt arbeta mer än heltid i sin församling.
På Pingst ung-galan på Lappis fick Ewa Steij- Edman ta emot Mentorspriset. Detta på grund av att hon under många, många år varit engagerad i Barnens Lappis och på olika sätt stött, uppmuntrat och utbildat nya barnledare.
Hjälte-priset gick till Elina Hultmar från Skellefteå, som är ledare för en cellgrupp med 10Ä12-åringar. Hon tar ett stort ansvar, lägger ner en hel del tid och engagemang och har ett stort hjärta för de här barnen. Utöver detta så är hon dessutom mycket engagerad bland allt nytt och spännande som händer bland ungdomarna.
Språkkafé Härnösand fick ta emot Pionjärpriset. Det drivs av Pingstkyrkan i Härnösand för att ge nyanlända en plattform där de kan få möta svenskar på. Snabbt insåg man dock att det fanns en stor önskan bland dessa att få lära sig svenska och då utvecklades samlingarna i den riktningen. Mellan 18 och 20 personer deltar varje vecka i språkkaféet, som inte har kristen prägel men drivs av församlingsmedlemmar. Några som deltagit har gått vidare till Alpha-grupp,
dop och medlemskap i församlingen.