Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Unga hjältar kan få pris

Pingst ung vill uppmärksamma och lyfta positiva insatser som görs runt om i landets barn- och ungdoms arbeten inompingströrelsen. Under Nyhemsveckan och Lappis kommer man under galaliknande former att dela ut olika stipendium.

Ä Allt för många bra saker sker här och där som aldrig görs till goda exempel och inspiration för andra! säger
Pingst ungs ordförande Edward Sköllerfalk.
Tanken är nu att Pingst ung ska uppmärksamma och belöna enskilda och kollektiva insatser som är goda exempel och förebilder för övriga församlingars barn- och ungdomsarbeten.
Priserna är i form av stipendium och kommer att återkomma varje år.
Flera kategorier
Pingst ung behöver nu hjälp med att nominera enskilda personer och hela barn- och ungdomsarbeten
till de olika priserna som är:
Pingst ung hjälte Ä Ges till anställda och ideella medarbetare som satt goda exempel i att vara trogna och uthålliga i tjänst och skapat en kontinuerlig verksamhet för barn och unga i sin kyrka och i sitt samhälle.
Pingst ung mentor Ä Ges till anställda och ideella medarbetare som satt ett gott exempel i att träna nya barn- och ungdomsledare.
Pingst ung pionjär Ä Ges till en lokalavdelning som med stort hjärta och pionjär anda gjort tydliga ansträngningar
för att nå och möta nya barn och ungdomar!
Nominera på hemsidan
På Pingst Ungs hemsida www.pingstung.se kan man läsa mer om dessa stipendier samt skriva in sin nominering i ett formulär.
Vinnare av stipendierna utses av Pingst ungs styrelse i samråd med Pingst Ungs Referensgrupp.