Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Unga extra välkomna till Rådslaget

Till årets Rådslag, som hålls 7–8 maj i Norrköping är ungdomar extra välkomna. Församlingarna utmanas skicka minst en person under 30 år som representant och också att låta barn- och ungdomspastorer vara med. På programmet står förutom förhandlingar samtal omkring generationsutmaningen, en ny pastorsutbildning och församlingsplantering.

Rådslaget är det högsta beslutande organet för Pingst Ä fria församlingar i samverkan. Här fattas viktiga beslut inför framtiden och föreståndare Pelle Hörnmark menar att det är viktigt att fler unga människor finns med där.
I år kommer Rådslaget förutom sedvanliga förhandlingar alltså också att ge utrymme till samtal i olika frågor. Den nya pastorsutbildningen tillsammans med EFK och SAM, som presenteras närmare på sidorna 8Ä9 är en sådan fråga, liksom den generationsväxling som Pingst står inför. En enkät som Pingst ung nyligen gjort bland barn- och ungdomspastorer blir bland annat underlag för det samtalet.
Församlingsplanteringsarbetet och bland annat riktlinjerna för det, som presenteras på sidan 19, ska också avhandlas.
En festmiddag och en visionskväll med nattvard står också på programmet.
Rådslag i Norrköping
Årets Rådslag för Pingst Ä fria församlingar i samverkan hålls i Pingstkyrkan i Norrköping och i dagarna går kallelse, anmälningsblanketter och valberedningens förslag ut till alla pingstförsamlingar. Den 21 april skickas dagordningar, årsredovisningar och eventuella motioner ut.
Rådslaget för Pingst Ä fria församlingar i samverkan innehåller även årsstämma för PMU Interlife, Ibra Media, Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet,Distansbibelskolan ICBI, TV-Inter Club, Trossamfundet Pingst, samt LP-verksamhetens ideella riksförening och Pingst ung. Pingst Förvaltning AB (tidigare Dagengruppen AB) håller sin bolagsstämma innan Rådslaget.
Alla församlingar som är medlemmar i Riksföreningen och eller de andra organisationerna har rätt att skicka ombud. Icke medlemsförsamlingar har rätt att skicka observatörer. Kostnaden för att delta i Råd slaget är 600 kronor, vilket inkluderar mat och fika. Hotell- och resekostnader tillkommer.
Rådslaget inleds med fika och registrering klockan 10.00 fredagen den 7 maj och avslutas vid fyratiden på lördagseftermiddagen.