Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Underskott leder till besparingar

Minussiffror på omkring 9 mil­joner för 2006 har tvingat Pingst – fria försam­lingar i sam­verkan till stora besparingar.
I slutet av januari presenterades ett åtgärdspaket som innebar att omkring 18 tjänster i Huddinge och Vårgårda försvinner. Samtidigt tillkommer 4,5 nya tjänster. Sparåtgärderna berör de flesta verksamhetsområdena inom Pingst, utom den fältinriktade internationella verksamheten.
Ledningsfunktionen påverkas i och med att tjänsterna som personal-, insamlings- och ekonomichef försvinner. All personal har erbjudits stödsamtal under den här tiden och genom Pingsts medlemskap i Arbetsgivaralliansen om­fattas de uppsagda av stöd och hjälp via Trygghetsrådet.