Ulrik Josefsson tar över som rektor på PTS

– Det är med en blandning av stolthet och förskräckelse som jag går in i detta, säger Ulrik Josefsson, som i sommar blir ny rektor för PTS, Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium. – Att få vara med och forma framtidens ledarskap är en stor utmaning.

Ä Jag brinner för att förena genuin kunskap på hög akademisk nivå med det varma, aktiva lärjungaskapet i det praktiska församlingslivet, säger Ulrik Josefsson.
Ulrik Josefsson är i dag utbildningsledare på PTS på halvtid och alltså väl förtrogen med utbildningen. Han är samtidigt på sin andra halvtid verksam som rektor på Korteboskolan, som drivs av Svenska Alliansmissionen.

Under sitt första år som rektor på PTS kommer han att dela sin tid mellan de båda skolorna. Senare i vår blir en utredning om eventuellt utökat samarbete mellan PTS, Korteboskolan och Örebro Teologiska Högskola klar. Den kommer att överlämnas till samfundsledarna i Pingst, Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan den 31 mars.
Jan-Åke Alvarsson, som varit rektor för PTS i drygt ett decennium vill nu gå vidare till andra uppgifter. Han är tjänstledig från Uppsala universitet, men det är ändå inte säkert att det är där han kommer att vara tillbaks där redan i höst.
Ä Det har varit ett både roligt och intressant uppdrag att vara rektor på PTS, säger han, men nu känns det bra att sluta.
Jan-Åke Alvarsson tycker att han genomfört det som var tänkt och att det nu blir bra med ett rektorsskifte.
Ä Det är också väldigt bra att det finns en redan insatt ersättare, konstaterar han.