TV-Inter omorganiseras

Arbetet inom TV-Inter ska få ny struktur. Det har Dagengruppens styrelse beslutat.
Den internationella delen kommer framöver att drivas av Pingst – fria församlingar i samverkan, medan TV-Inters svenska arbete ska ske inom Dagengruppen och framför allt vara inriktat på en satsning på webb-tv.
– TV-Inter är vare sig upplöst som bolag eller som varumärke, betonar Gerhard Annvik, avgående vd på Dagengruppen. Han förklarar att styrelsensbeslut handlar om en strukturell förändring, som kommer att göra TV-Inters verksamhet mer direkt allierad med Dagen­gruppen.
Fram tills nu har TV-Inter fått koncernbidrag från Dagengruppen på en miljon kronor per år, men den konstruktionen kommer alltså inte att fortsätta.
TV-Inter Club, som bedriver insamlingsarbete till verksamheten, berörs inte av omstruktureringen. Det arbetet kommer att fortsätta som hittills, säger Gerhard Annvik och styrelsens ordförande Stig Karlsson.