Tummen upp för Pelle Hörnmark

Pingst har fått en ny föreståndare efter Sten-Gunnar Hedin

– Nu finns inga åskådarplatser längre. Alla behöver sätta axeln till och arbeta gemensamt.Låt inte Pelle få gå i täten ensam. Det sa den avgående föreståndaren Sten-Gunnar Hedin när han talade till Rådslaget efter valet av den nye föreståndaren Pelle Hörnmark.

Pelle Hörnmark valdes av ombuden på det extra Rådslaget som hölls i Citykyrkan i Stockholm den 25 oktober. Förslaget från Karlskoga pingstförsamling om att bordlägga valet fick inget gehör. De 125 röstberättigade ombuden ville välja en föreståndare där och då.
Fyra församlingar som inte kunde närvara med ombud, hade per brev till Rådslaget uttryckt sitt stöd för Pelle Hörnmark; Älmhult, Sävar, Vänersborg och Karlskrona.
Ä Jag är ingen Sten-Gunnar och ingen Lewi Pethrus, men jag hoppas att jag kan vara mig själv och att det räcker och att ni inte ska ångra valet av mig, sa Pelle Hörnmark efter att först ha tackat för förtroendet.

Pelle Hörnmark ville vänta med att avge en deklaration för arbetet till det ordinarie Rådslaget i maj, men betonade som tidigare vikten av lagarbete.
Ä Jag står här som en produkt av det, att mina gåvor har identifierats i olika sammanhang och hoppas framöver att få bäras av pingstvännernas förböner, få hjälp och stöttning och att kunna
låta den som är bäst på något få komma fram.

Därefter följde en bönestund för Pelle och hans hustru Tina. När Pelle Hörnmark tackade avgående föreståndaren Sten-Gunnar Hedin uttryckte han enförhoppning om att Sten-Gunnar ska fortsätta stå kvar i sina gåvor och använda sin skarpa penna.
Ä Vi behöver dig inte mindre, utan mer nu, sa han.
Därefter blev också Sten-Gunnar Hedin föremål för förbön.
Pelle Hörnmark inledde sin tjänst som föreståndare för Pingst Ä fria församlingar i samverkan på halvtid redan 1 november. När efterträdarfrågan i Pingstkyrkan i Jönköping är löst går han igång för fullt för Riksföreningen.
Sten-Gunnar Hedin fick också chansen att tala till Rådslaget.Han inledde med att tacka för de här tre åren.
Ä Uppdraget hade varit omöjligt utan dugliga medhjälpare, konstaterade han.

Han gratulerade därefter Pelle Hörnmark till ”det finaste uppdraget man kan få” och uppmanade församlingarna att stå bakom honom och stötta.
Ä Nu finns inga åskådarplatserlängre. Alla behöver sätta axeln till och arbeta gemensamt. Låt inte Pelle få gå i täten ensam.
Avslutningsvis kommenterade Sten-Gunnar Hedin sin framtid och vad han ska göra framöver. Han berättade att han har en kallelse från Södertälje pingstförsamling till utökad tjänst där, men att han ännu inte bestämt sig.
Ä Men ni ska veta att jag inte tänker konvertera, vare sig till Katolska kyrkan eller till Evangeliska frikyrkan, sa han.

Under det extra Rådslaget valdes Pelle Hörnmark också in i pingststyrelsen, eftersom föreståndaren enligt stadgarna ska ingå i den.
Dessutom valdes ny ordförande till den Internationella styrgruppen, Kerstin Stenzelius från Lund. Hon valdes också in i Pingststyrelsen.
Under Rådslaget gjordes också några fyllnadsval till valberedningen. Avgående Andreas Ardenfors, Christina Hellström och Magnus Gnisterhed efterträds av Nils-Eric Claesson,Malmö, Carla Widén, Sollentuna, och Marcus Örebäck, Alingsås.
Dessutom antogs nya riktlinjerför valberedningens arbete. Mer om dem finns att läsa på sidan 6.