Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Trons liv – ny skrift på nätet

Skrifterna i serien Trons liv vill ge en enkel och praktisk vägledning för det andliga livets fördjupning. De försöker utifrån ämnen som är centrala för tron svara på frågan ”vad säger Bibeln?”, och stimulerar till rikare läsning av texterna.
Trons liv publiceras digitalt som pdf och e-pub för läsning på dator samt mobila enheter och är tillgänglig genom www.shop.pingst.se. Bakom skriftserien står det Teologiska nätverket i Pingst. Det bildades 2002 för att bidra med teologisk kunskap och reflektion i pingströrelsen.
Åren 2006–2013 gav nätverket ut 14 skrifter i serien Trons hemlighet som behandlar grundläggande och aktuella frågor i den kristna tron.