Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Tron tar ton

Skriften ”Allt som har liv… När tron tar ton” är ett arbetsmaterial kring musik i pingstförsamlingarna, som är resultatet av de samtal som förra året fördes i en särskild arbetsgrupp tillkommen på initiativ av Pingst Församling.

Arbetsgruppens målsättning med materialet är att det ska vara en hjälp för församlingsledare och musiker att komma fram till en gemensam förståelse av musikens uppgift och uttryck i gudstjänstlivet.
Tre olika perspektiv på sången anläggs, dess teologi, funktion och kultur. Det vill säga innehållet i sångerna, vilken typ av sång som betonas och vilka musikstilar och sätt att sjunga och uppträda som används.
Materialet presenterades under Pingst Pastor-konferensen i början av året och finns att köpa via Pingsts webbshop,
http://shop.pingst.se/
Ä En viktig sak är att vi valt att inte bara samtala om och fokusera på musiken, utan att föra in musikfrågorna i ett samtal som också handlar om församlingskultur och gudstjänstliv, säger Ingrid Svanell, som ingått i arbetsgruppen tillsammans med Pelle Hörnmark, Bo-Göran Leckström, Samuel Hector, Josefina Gniste, Urban Ringbäck, Anne-Jorid Ahgnell, Sören Runsteen och Annika Bjurling.