Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Tro som skapar fred

Historien är full av så kallade heliga krig. Nu är dags för helig fred och det kan människor som tror vara med att åstadkomma. Så resonerar organisationerna bakom Kyrkornas globala vecka och har därför valt temat ”Helig fred – tro som fredsskapare”.

Ä Just nu upplever vi att det puttrar kring fredsfrågan på många olika ställen, säger Johanna Olaison, koordinator för Kyrkornas globala vecka på Sveriges kristna råd. Om vi satsar tillsammans kan vi få det att koka!
Ett exempel på att fredsfrågan är aktuell är att Kyrkornas världsråd har temat ”rättfärdig fred” på sin stora generalförsamling i Sydkorea i höst. I Sverige har flera kyrkor och andra organisationer gått ihop för att påverka svensk politik att satsa på civila insatser i stället för militära.
Begreppet helig fred kan ses som en ordlek med uttrycket helig vrede, och det behövs nog en hel del helig vrede både för att åstadkomma fred och för att ändra en tradition av ”heliga krig”, där krig och övergrepp har motiverats med religiös övertygelse.
Helig fred handlar också om en fred som är rättfärdig och då räcker det inte med frånvaro av konflikt, det ska också råda rättvisa förhållanden, där människor är befriade från nöd, rädsla, fientlighet, diskriminering och förtryck.
Ä Genom att tala om en helig fred vill vi också markera att vi är övertygade om trons möjligheter som fredsskapare, säger Johanna Olaison.
Att lyfta fram tron som en drivkraft till att kämpa för fred är viktigt för arrangörerna, liksom att öka förståelsen av vilken roll religion spelar och skulle kunna spela i konflikter.
Trots en allmän uppfattning om att religion leder till krig är det ovanligt med konflikter där religion är huvudfrågan. Det finns en kärna av fred i alla religioner, och om den majoritet av världens befolkning som ser sig som troende skulle lära sig mer om hur tro kan motivera människor till att bli fredsbyggare skulle det märkas.
Goda exempel finns det många av. Leymah Gbowee har mottagit Nobels fredspris för sitt arbete att tillsammans med muslimska och kristna kvinnor få till stånd ett fredsavtal i Liberia. Ett exempel på närmare håll är projektet ”Tillsammans för Sverige” i Fryshuset i Stockholm, där ungdomar med olika kulturell och religiös bakgrund träffas och samtalar, bland annat om mänskliga rättigheter.
Hur kan man då engagera sig i Kyrkornas globala vecka?
Ä Ett enkelt första steg kanvara att testa något material från Kyrkornas globala vecka i en verksamhet du redan finns i, säger Johanna Olaison.
Tanken är att kyrkor och kristna organisationer under veckan ska lyfta fram globala rättvisefrågor i gudstjänster, andakter seminarier och manifestationer.
Ä Det bästa med veckan är kreativiteten hos alla engagerade, säger Johanna Olaison.