Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
FOTO: PER HELGOSON

FOTO: PER HELGOSON

Tre källor till en starkare vision

”Och när Jakob, Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också varit noga med att göra.” (Gal 2:9–10)

Människans behov av framtidshopp och tro har väl alltid funnits där i sökandet efter utveckling och förbättring.
För den som vill leva sitt liv i efterföljelse till Jesus också idag är det av stort värde att ha en vision av framtiden formad av honom. Det finns så många signaler att det ibland är svårt att välja rätt inflöden. Jag tänker att vi kan få tag i en starkare vision genom att ta in tre källor för detta:
1. DEN STORA BERÄTTELSEN OM VÅRA LIV. När man ber till Gud om en framtidsvision är det klokt att göra det med Bibeln i hand. Vår vardag behöver hitta sin förankring i den stora berättelsen om skapelse och fall, upprättelse och kraft. Bibeln förankrar oss i något större än oss själva, vi tar del av Guds syfte och vision med oss när vi läser skrifterna bedjande. Apostlarna i Jerusalem förstod vilken nåd Gud hade gett till Paulus. Vi behöver en större insikt om Guds nåds betydelse för vår vision, för detta behöver vi en större berättelse.
2. FRUSTRATIONERNA. Det kan verka märkligt men jag tror att behov, nöd, problem och orättvisor kan vara visionernas drivkraft. När vi inte bara ser och känner av frustrationerna utan också gör något åt detta är vi nära en sund
visions förverkligande. Apostlarna i Jerusalem ville inte att Paulus skulle glömma bort de fattiga. Den diakonala och sociala utmaningen är stor idag och som trons folk får vi aldrig gå upp endast i andlighet. Vi behöver också vara involverade i det som tillhör kristna välgärningar efter Jesu föredöme.
3. TILLTALET. Som pingstvänner tror vi på Andens tilltal också i nuet. Gud kan väcka dig om natten och ge ett budskap som blir din vision. Han kan tala genom sina profeter och det är så viktigt att vi är känsliga för det gudomliga tilltalet också idag. Petrus skulle gå till judarna, Paulus till icke-judarna. I detta låg något mer än bara en överenskommelse, det var i själva verket ett förverkligande av den helige Andes missionsstrategi.
I VÅR FRAMTIDSBILD FÖR Pingst uttrycker vi vår längtan att: Bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa. Be med mig om starka och förnyade visioner inom pingströrelsen. Be med mig att dessa ska vara förankrade i den stora berättelsen om våra liv med lyhördhet för frustrationerna men också i öppenhet för Andens tilltal.
Nåd och frid!
PS. Nu till hösten erbjuder vi rörelsens alla ledare tre mötesplatser inom Pingst Ledare. Jag ser fram emot att möta så många som möjligt av er i Umeå, Västerås och Jönköping!