Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Träning för tillväxt tillbaka

Lördagen den 17 september var det dags för höstens första Träning för tillväxt-dag i Hässleholm. Intresset var stort och deltagarantalet fick maximeras till 350 för att allt det praktiska skulle fungera. Under hösten följer ytterligare fem sådana här dagar runt om i landet med syftet att utrusta och inspirera ledare av alla de slag.

Träning för Tillväxt hölls första gången våren 2010. Intresset och responsen från de flera tusen deltagarna då har resulterat i höstens fortsättning. Samlingarna riktar sig till församlingens alla kategorier av ledare och syftet är att skapa en mötesplats för gemenskap och nätverkande och ge inspiration och motivation till fortsatt tjänst.
Arrangör och initiativtagare är Pingst Ä fria församlingar i samverkan, men sen sker ju planeringen givetvis i samarbete med den lokala arrangören. I lördags var det alltså höstpremiär i Hässleholm och sedan följer Jönköping 24 september, Sundsvall 15 oktober, Västerås 22 oktober, Göteborg 12 november och Skellefteå 19 november.
Ä Jag hoppas på tillväxt både i församlingars och enskilda människors liv efter de här dagarna, säger Ingrid Svanell, nationell verksamhetschef, som tycker det är bra att ledare med ansvar för olika områden möts på det här viset.
Pingstföreståndaren Pelle Hörnmark tycker det är inspirerande att se hur många det är som enas kring uppdraget att nå Sverige med budskapet om Jesus.
Ä Det ger mig både glädje och inspiration, säger han.
Förutom gemensamma sessioner erbjuds sex olika workshop för deltagarna att välja mellan. Guds kraft i bön Ä John Derneborg, Coacha till andligt mod Ä Jenny Bergh, Livslångt lärjungaskap Ä Roine Swensson, Välkomnande miljö Ä Anders Olsson, Staffan Hellström, Sökarens chans Ä Lydia och Nicklas Mörling och En bättre värld Ä Niclas Lindgren, Lars Anderås.
På sidorna 12Ä23 i den här tidningen presenteras seminarieinnehållet närmare i intervjuer, reportage och undervisning.
På fyra av orterna, Hässleholm, Sundsvall, Jönköping och Västerås, anordnas också en kväll för ungdomar på fredagskvällen, som Jenny Bergh är koordinator för. Det blir tillfälle till mingel, uppträdande av Cirkus Mie och Bright Morning Star Orchestra och presentation av Pingst ung och LP Ung och en hel del annat. En kväll för ungdomar på tillväxt med start klockan 20.00.

Fotnot:www.traningfortillvaxt.se finns mer detaljerad information om anmälan, priser, program etcetera.