Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Träning för tillväxt lockade 2 200

Höstens Träning för tillväxtdagar, som hållits i Hässleholm, Jönköping, Sundsvall, Västerås, Göteborg och Skellefteå lockade sammanlagt omkring 2 200 personer, som fick möjlighet att fördjupa sig i frågor kring en välkomnande miljö, Guds kraft i bön, andlig coachning, lärjungaskap, sökare och en bättre värld.

Dagarna, som samlat både ideella och betalda ledare, har haft samma upplägg. Först ett par gemensamma samlingar, där bland andra Pingstföreståndare Pelle Hörnmark talat.
Ä Vem du är som ledare visar sig i vad som händer människor runt omkring dig, sa han bland annat när han talade på Träning för tillväxt-dagen i Västerås och formulerade sin önskan inför dagen så här:
Ä Jag hoppas att du ska upptäcka något i ditt liv som är lite mer, lite vassare och att du ska få större tro på Gud och människor. Ska Sverige förvandlas så behövs det mer ”grr” och kärleksfulla ögon och armar.
I Västerås talade också Pingstkyrkans föreståndare Daniel Alm på temat ”Kyrkan andas guld”. Ett uttryck han lånat från stadens stolthet, årets nobelpristagare Tomas Tranströmer.
Ä Våra kyrkomiljöer upplevs ofta som slutna. Ibland har vi varit snälla mot fariséerna och dumma mot syndare, sa han
bland annat. Men vi ska vara fyllda av värme och passion och säga kom till människor. Evangelium är att få hjärta, händer och fötter och tankar för människor.
Han menade att vår främsta uppgift är att älska andra människor.
Ä Många församlingar har problem med kärleken, inte med stil och annat, sa han. Vi är utvalda för att göra skillnad för
vår omgivning.
Efter seminarier i mindre grupper kring de olika ämnen nämnda härovanför avslutades dagen med en gemensam storsamling och förbön.
På fyra av orterna har också speciella ungdomskvällar anordnats i anslutning till Träning för tillväxt-dagarna.
Sammanlagt har omkring 500 ungdomar deltagit i dessa samlingar.