Torpahemmet flyttas till Viebäck

LP-verksamhetens behandlingshem Torpa flyttas till Viebäck nästa år, där Lillvik redan finns sedan 2008. De båda verksamheterna får genom flyttningen möjlighet till bättre samordning genom att de kan ha gemensam administration och gemensam ledning.

Verksamheterna kommer att bedrivas i skilda lokaler eller byggnader, men med viss närhet till varandra. De två behandlingsenheterna kommer, som tidigare, att var för sig att bedriva separat behandling för män och par, respektive kvinnor.
Genom att samla flerabehandlingsverksamheter på en plats ser LP-verksamheten möjligheter att kunna
utveckla ett effektivare arbete för eftervård och arbetsträning i anslutning till behandlingshemmen.
De får en större möjlighet till flexibilitet och en större förmåga att möta de variationer i beläggning som kan
förväntas under de närmaste åren. Viebäck har genom åren fått en allt större betydelse för LP-verksamhetens sociala arbete och där hålls också en av LP:s viktigaste konferenser varje år.
Där finns även de socialt inriktade utbildningar som ofta blir fortsättning för personer som genomgått LP:s
behandling.
Torpahemmets fastighet i Jönköping har sålts, men behandlingsverksamheten har möjlighet att fortsätta i
lokalerna fram till årsskiftet 2010Ä2011. Förhoppningen är att flytten av behandlingsenheten på Torpa ska kunna genomföras under nästa sommar.