Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Togetherkonferens på Cypern

Pingst, IBRA och PMU bjuder i oktober tillsammans in församlingar, enskilda och lokala partner till en konferens på Cypern, där det som händer i Mellanöstern, Nordafrika och Arabvärlden på ett särskilt sätt står i fokus.
Under konferensen kommer det att finnas tid till bön, reflektion och kunskapsfördjupning av olika slag. Inte minst kring det positiva som händer i en turbulent region.
Den största delen av konferensprogrammet kommer att vara gemensamt för alla deltagare, men de som deltar i PMUs Programplaneringsseminarium (främst lokala partner och svenska församlingar som driver gemensamma utvecklingsprojekt med statlig finansiering) kommer att ha vissa parallella samlingar.<
Mer information finns här: