Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Tips om tolkning

På Pingsts hemsida går det att gratis ladda ner material, som ger tips och stöd kring tolkning.

Skriften Tankar om tolkning av Sigvard Herber ger tips och vägledning kring vad man bör tänka på som tolk. Skriften finns, förutom på svenska, också på engelska och spanska. Tolkboken innehåller översättningar på några texter som ofta används, samt en ordlista med översättningar av ord som är vanliga i predikningar. Denna skrift finns för engelska, tyska och finska. Material finns här: http://www.pingst.se/sverige/forforsamlingar/integration/tolkning/