Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Tio veckor och fyra kapitel

Kan man ägna hela tio veckor åt att studera Filipperbrevets fyra kapitel? Absolut! Och det har gett mersmak att dyka ännu djupare in i Bibelns texter.

– Vi kände ett behov i församlingen av att bli läsare igen, att uppmuntra oss alla att verkligen läsa Bibeln och att arbeta med texterna. Därför bjöd vi in till församlingsbibelskola i höstas, berättar Fredrik Martinsson, pastor i Pingstkyrkan Kaxholmen.
60 personer anmälde sitt intresse i starten, i verkligheten blev man ett drygt 50-tal som träffades tio kvällar under hösten – och det var en mycket bra uppslutning med tanke på församlingens storlek på 230 medlemmar.
Två timmar flög snabbt förbi med videoföreläsning i storgrupp och sedan samtal och ytterligare studier i smågrupper om 3–4 personer. Alla deltagare fick en pärm med bibeltexten – Filipperbrevet – och därtill frågor att jobba vidare med.
SJÄLVA STUDIEMETODEN blev en utmaning för många. Det handlade nämligen om att läsa och reflektera kring bibeltexten utifrån ett yrkesrollsperspektiv. Först som en vaktmästare som genom översiktsläsning skapar sig en helhetsbild av läget, precis som när han synar sin byggnad. Sedan som detektiven som går in specifikt och tittar på olika ord och textens uppbyggnad.
Därefter tog reportern vid med studier av bakgrundsfakta, historia och många frågor om ”varför”. Skådespelaren utmanade lite extra – här handlade det bland annat om att dyka djupare i texten genom gestaltning och bibelmeditation. Brevbäraren fokuserade på hur vi levererar det här budskapet idag, i vår tid och kultur. Och så till sist kocken, vars utmaning var att lägga fram budskapet på ett smakfullt och tilltalande sätt.
– För oss blev kockens resultat en stor avslutningsgudstjänst som vi höll i december, berättar Lisa Martinsson som gick in som församlingsbibelskolans ledare.
I BÖRJAN FUNDERADE Lisa över hur det här egentligen skulle gå till, hur skulle man kunna studera Filipperbrevets fyra kapitel under tio veckor med bibehållet intresse?
– Men jag kan säga att det blev nästan som en ny text utifrån varje yrke. Man läste bibeltexten på ett uppmärksamt och noggrant sätt. Och så satt vi ju inte bara och lyssnade hela tiden, alla var delaktiga och det var halva grejen, säger Ann-Sofie Ambjörn, en av deltagarna.
De andra som har samlats i Pingstkyrkan den här kvällen stämmer in. Just att få studera tillsammans betydde så oerhört mycket. Gemenskapen stärktes och alla bidrog med sitt perspektiv, från den yngste deltagaren som var i 20-årsåldern till den äldste som fyllt 75.
– Det ligger lite av en skatt i att läsa Bibeln tillsammans. Och den här kursen är ett bra redskap till det, säger Fredrik.
Gav Bibel Distans mersmak och lust att läsa Bibeln mer hemma?
– Ja, det tycker jag, säger Ann-Sofie. Det gav absolut en skjuts i rätt riktning och man fick redskap att läsa med nya ögon.
– Jag har kommit tillbaka till tankarna från kursen flera gånger vilket har gjort att jag tittar lite djupare på varje bibelsammanhang när jag läser hemma, säger Roland Johansson.
– Jag känner att jag har fått ett mer analyserande sätt att läsa Bibeln. Jag läser ofta en text flera gånger nu, säger Anders Rambrant.
MAN HAR BARA HÖRT positiva ord från alla som var med på kursen. Och ett kvitto på det är att intresset är minst lika stort för församlingsbibelskolan som planeras till hösten. Då går man samman med de andra kyrkorna på orten i en gemensam bibelskola som kommer att bli en resa genom Gamla testamentet.
– Att 60 personer ville gå i höstas och att man vill köra vidare i höst igen, det säger något. Det finns ett sug efter Bibeln, säger Fredrik.
Hur tycker ni att studiematerialet fungerade?
– Om man fick önska skulle det kanske ha varit ett lite mer logiskt upplägg för det blev rätt mycket bläddrande fram och tillbaka. Ibland var det lite svårt att hitta i materialet. Men jag vet å andra sidan inte hur man skulle ha gjort det bättre, säger Ann-Sofie och skrattar.
Det var ett omfattande material, konstaterar Anders:
– Nu hade vi två timmar på oss varje gång och det är ganska lång tid, men vi hade ändå kunnat använda ännu mer tid. Och nivån är ganska hög, det gäller att man både är intresserad och redo att göra en analyserande djupdykning i texten.
Och visst kan motivationsgraden variera. Lisa förberedde sig för varje lektion genom att först testa den i hemgruppen med tonåringar som träffas hos henne och Fredrik. Där hängde man inte alltid med i resonemanget – och när det skulle läsas på djupet och skrivas en hel del var det många som protesterade högljutt.
Alla föräldrar med tonårsbarn känner igen sig. Det är lite av samhällets mentalitet i dag att allt ska vara kul, snabbt, lättsmält och tillgängligt.
– Men allt som är nyttigt är inte alltid så jättekul. Allt är inte jättelätt och smakar sött, men man måste ändå tugga i sig det – och frukten som man får av att göra det är väldigt, väldigt god! säger Ann-Sofie.
Anders skrattar:
– Det är ungefär som biblisk fiberhavregröt!
ALLA ÄR ÖVERENS OM att det händer något när man ger tid till bibelordet.
– Det gör något med dig när du släpper allt runtomkring och läser Bibeln, säger Lisa. Och att göra församlingsbibelskolan tydligt avgränsad som i det här fallet med 10 samlingar à 2 timmar är också bra.
– Det blir ett projekt och det är lättare att få folk att hänga på en sån grej idag. Man vill inte tacka ja till något som rullar på varje vecka i flera år, säger Anders.
Vad bär ni själva med er från Filipperbrevet efter den här kursen?
– Jag blev väldigt intresserad av att lära mig mer om personen Paulus, säger Anders.
Roland instämmer:
– Och just Paulus omsorg om församlingen är något som jag inte har tänkt på så mycket innan.
– En röd tråd i Filipperbrevet är ju Paulus uppmuntran att vi alltid ska vara glada, och det är ju starkt när man tänker på den situation han befann sig i. Glädje mitt i förföljelse – det talade väldigt starkt till mig, säger Ann-Sofie.
– Det som verkligen tilltalade mig med den här kursen var att läsa varje bibeltext med Jesus som utgångspunkt, det har jag burit med mig, säger Lisa.
Fotnot: Pingstkyrkan Kaxholmen var en av sju pilotförsamlingar som under hösten testade den nya kursen Bibel Distans, en satsning från Pingst kopplad till Kaggeholms folkhögskola för att ge både enskilda och församlingar verktyg för bibelstudier. Läs mer: www.kaggeholm.se/bibeldistans