Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Tillväxt?

Detta nummer av Pingst handlar mycket om tillväxt. Bristen på tillväxt i en församling kan ge oss kramp och
handlingsförlamning. Den kan också ge oss kamplust och helig beslutsamhet att vända utvecklingen.
Bilderna av Guds Rike är många. Kroppen, trädet, åkern och många fler. Gemensamt fördem alla är att de relaterar till naturliga lagar om växt. Därför tror jag att tillväxt i Guds Rike är naturligt. Allt annat är onaturligt. Jag tror inte att man bara kan titta på siffror och statistik för att mäta tillväxt. Men jag tror att de oftast speglar något. Framförallt borde vi alla vara beredda att se sanningen.
Att vara beredda att agera när vi ser sjunkande trender på alla områden.

ALBERT WINSEMAN SOM skrivit boken The Engaged Church ( övers. Den engagerade församlingen) har efter många år av studier av församlingar konstaterat att medlemmarna i församlingar med tillväxt präglas av Livsglädje, Givande, Inbjudande och Tjänande. Hans tes är att det är engagemanget hos den enskilda medlemmen som skapar miljön för tillväxt i en församling.
Självklart. Därför är det grundläggande för all tillväxt att de som redan är med växer och utvecklas. En församling som förlorat livsglädjen, där man inte frågar efter varandras gåvor, där man inte bryr sig och inte vill engagera sig förlorar dragningskraften och attraktionen.

SAMTIDIGT SÅ VET JAG att det finns perioder av motgång och nedgång i en församling som inte är av ondo. Jesus säger i Johannes 15 att ”den gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt”. Det finns tider och perioder av ”ansning” i våra enskilda liv. Tider av svårigheter och motgångar. Men resultatet är alltid mer frukt och inte nedgång.
Eftersom tillväxt i Guds Rike är ett teologiskt faktum och bygger på naturliga lagar så finns det hopp för oss alla. Det betyder att vi alla har en chans att vara med och vända negativa trender om vi vågar se sanningen och fyllas av helig kamplust.