Tillsammans utbildar ambassadörer

Tillsammans startar en ny ambassadörsutbildning den 12–14 november på Kaggeholms folkhögskola. Den första gruppen med 32 ambassadörer tog sin examen i september. Det var många sökande redan till den omgången och alla kunde inte få en plats på utbildningen.

Ä Det känns positivt att vi redan samma termin som en grupp tar examen kan starta en ny klass. Antalet platser tog snabbt slut även denna gång. Det blir en klass med cirka 25 elever. Jag har hört att en del andra utbildningar på vissa skolor har varit tvungna att ställa in på grund av för få sökande så vi är glada att vi har det motsatta problemet med för många sökande! säger Cilla Stjernberg, projektledare för Tillsammans.
Gävle pingstförsamling satsar rejält och skickar ett helt team med sju personer. Katrineholm gjorde likadant förra omgången.
Ä Det finns en styrka i att församlingarna visar att de verkligen vill satsa på att stärka relations- och familjefrågorna, menar Cilla Stjernberg.
Hon tycker också att det känns positivt att Tillsammans får en så stor spridning i landet tack vare ambassadörerna.
Denna omgång kommer de bland annat från Piteå, Göteborg, Kristianstad, Åby, Stockholm, Alfta och Rumskulla.
Ambassadörernas uppgift är att fungera som en länk mellan Tillsammans och församlingen. Utbildningen är upplagd på tre terminer, tre dagar vid varje tillfälle. Mellan kurstillfällena får deltagarna hemuppgifter i sina församlingar.