Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Tillsammans för relationernas skull

– Målet är att varje pingstförsamling ska ha minst en familjeambassadör. Det säger Cilla Stjernberg. I början av april tillträdde hon som projektledare för Tillsammans, som har till syfte att lyfta relations- och familjefrågor i pingstförsamlingarna.

Pingst styrelse har beslutat att prioritera frågor som handlar om relationer och familjer. I verksamhetsplanen som antogs på Rådslaget i början av maj nämns till exempel Tillsammansprojektet som en del av detta arbete.
Cilla Stjernberg kommer närmast från en tjänst som redaktör på Syskonbandet, kristna synskadades förening. Hon brinner för sin nya uppgift och det är tydligt att ämnesområdena ligger nära hennes eget hjärta.

Bred erfarenhet
En yrkesbakgrund som bland annat inkluderar arbete på Sveriges Televisions barn- och ungdomsredaktion kommer väl till pass, liksom erfarenhet som barn- och ungdomsledare i församling och ansvar för läger för funktionshindrade barn. Hon har också fungerat som kontaktfamilj och mammacoach för familjer via socialtjänsten och är dessutom själv småbarnsmamma.
I arbetet med Tillsammans handlar det inte om att visa upp en fin fasad, eller låtsas att vi är perfekta på relationer, poängterar Cilla Stjernberg.
– Nej, utgångspunkten är att det är svårt att hålla ihop i dag och att det är svårt att vara förälder. Det är just på grund av vår svaghet, som vi behöver stöd och hjälp.

Finns på konferenser i sommar
Just nu arbetar Cilla Stjernberg 40 procent med Tillsammans och 40 procent i Huddinge pingstförsamling. Till sin hjälp i arbetet har hon en referensgrupp med personer från olika pingstverksamheter.
Cilla Stjernbergs huvuduppgift är att rekrytera, stötta och utbilda familjeambassadörerna och att få församlingarna att inse behovet av att arbeta med relations- och familjefrågor.
– Det här är inte bara till för småbarnsfamiljer eller par som är på väg att skilja sig. Relationer angår alla, hävdar hon med emfas.
I sommar kommer Tillsammansprojektet att synas både på Nyhemsveckan och Lapplandsveckan. På midsommarafton presenterar hon Tillsammansprojektet i stora tältet och tar upp en kollekt. På Lapplandsveckan handlar det om medverkan i stora tältet på lördagsförmiddagen.