Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Tillsammans erbjuder rådgivning via telefon

Tillsammans erbjuder nu gratis telefonrådgivning av psykologen, författaren och föreläsaren Alf B Svensson. – Det är så många som behöver hjälp med relations- och familjefrågor. Tillsammans inbox för mejl håller på att svämma över och telefonen går också varm, säger Cilla Stjernberg, projektledare för Tillsammans.

Frågorna kommer både från medlemmar i olika församlingar, men även från folk som vanligtvis inte går i kyrkan men varit på någon Tillsammansföreläsning.
När Tillsammans besöker en kyrka är det inte ovanligt att upp till 80, 90 procent av deltagarna inte tillhör församlingen. Tillsammans fyller alltså kyrkorna på ett sätt som många pastorer längtar efter. Nyckeln kan vara valet av
ämnen som ”Kärlek livet ut eller tills lusten tar slut?”, ”Våga vara förälder” och ”Förmedla tron till barnen”.

Den som vill boka en telefontid med Alf B Svensson kan mejla till info@tillsammans.pingst.se. Därefter får man en tid sigtilldelad. Telefonrådgivningen sätter igång efter nyår.
Ett samtal med Alf B Svensson kostar inget mer än vanlig samtalstaxa. Han har tystnadsplikt och man kan få vara anonymom man vill.
Ä I dag kostar det mellan 500 och 1 500 kronor per gång att få hjälp av en professionell psykolog. Därför känns det som en enorm förmån att Alf B Svensson ställer upp och svarar på frågor gratis via Tillsammans. Han har 40 års erfarenhet som skolpsykolog och möter tusentals föräldrar varje år då han är ute och föreläser, säger Cilla Stjernberg.
Hur stort behovet av telefonrådgivning är vet inte Alf BSvensson. Men han vet att efter varje föreläsning han håller vill människor prata med honom och att det ofta handlar om problem i äktenskapet och/eller problem med barnen.
Ä Frikyrkofolk väntar tyvärr längre än andra med att söka hjälp, konstaterar han.
Den som ringer till Alf B Svensson får en tid på en halvtimme.
Ä Jag erbjuder ingen terapi, men kan vara bollplank och kanske hänvisa vidare, säger han.
Alf B Svensson har slutat sitt vanliga jobb och lägger nu en hel tid på ideellt arbete för Tillsammansprojektet. Telefonrådgivningen räknar han med ska innebär ett par, tre timmars arbete i veckan.
Ä Det viktigaste som vi i Tillsammans vill förmedla är att alla bär på frågor som vi måste våga lyfta. Man får tycka att det är jobbigt att vara förälder. Man får be om hjälp när man upplever att man inte lyckas lösa konflikter i sitt äktenskap. Vi kristnabehöver inte vara perfekta utan måste våga dela dessa frågor med varandra, säger Cilla Stjernberg.

Vanliga frågor till Alf B Svensson:

Hur får man familjen att fungera i en hektisk tillvaro?
Min man och jag grälar mycket, hur ska vi lösa våra konflikter?
Hur kan jag ge mina barn en bra självkänsla?
Hur sätter man gränser?
Hur kan man få ihop arbete, familjeliv, kärlek och kyrka?
Hur kan man läka såren och smärtan efter en otrohet?
Mina barn trivs inte i kyrkan, hur ska jag göra?