Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

TILLBAKA till liv och jobb

Livsnära samtal, meningsfulla arbetsuppgifter och personligt stöd. I Pingstkyrkan i Nässjö välkomnas människor för arbetslivsinriktad rehabilitering i Origo Resurs verksamhet. Här hittar människor vägen tillbaka till livet.

Mötet med Maria är omtumlande. Hon strålar som en sol där bakom kassan i kyrkans café, men säger utan att tveka en sekund:
Ä Hade jag inte haft det här hade jag inte levt i dag.
När hon första gången kom i kontakt med projektet hade hon varit sjukskriven i 2,5 år och led av posttraumatisk stress. Hon gick från sängen till soffan och hade inte ens varit utanför dörren på nio månader. Gunnel Lorentzon Karlsson som är verksamhetsledare på Origo Nässjö minns:
Ä Första tiden när du kom hit var du högröd i ansiktet, satt längst fram på stolen och var så stressad. Jag glömmer aldrig första samtalet, jag trodde inte att du skulle orka stanna här eftersom du mådde så dåligt, säger Gunnel.
Men rehabiliteringsprogrammet med terapeutiska samtal, personligt stöd och möjligheten att få göra det hon verkligen tyckte om har hjälpt Maria tillbaka till livet.

DÅ HADE HON INGEN A-kassa och ingen sjukpenninggrundande inkomst. Nu är hon på banan igen efter ett år i rehabilitering på Origo. Maria är nämligen den första som blev anställd av Origo Resurs i Nässjö efter genomgången rehabilitering. I dag jobbar hon halvtid i köket och i caféet i en utvecklingsanställning.
Ä Det är ju en trygghet att inte ha piskan att producera i ett visst tempo. Jag kan må dåligt, jag får gå undan, säger Maria.
Gunnel instämmer:
Ä Ute i samhället finns det väldigt få sådana här ”snälla” arbetsplatser att tillgå där man har en omsorg om individen så att klimatet nästan blir likt en familj. Det är okej att bryta ihop här, vi kan hantera den ohälsan. Här får man träna sig att finnas i ett socialt sammanhang och bryta sin isolering. Man behöver inte prestera till hundra procent som på en vanlig arbetsplats. Det räcker att man kommer hit. Målet är att prestera hundra procent av varje individs egen förmåga. Och då växer man som människa.
Origo Resurs är en ideell förening och ett socialt företag som valt att samarbeta med föreningar och församlingar som bryr sig om folk. I dag finns man på flera platser runt om i landet, men Origo Nässjö Ä som här samarbetar med Pingstkyrkan och hyr in sig i deras lokaler Ä har den mest omfattande verksamheten.
Personerna som ingår i rehabiliteringen får förutom individuellt stöd och gruppsamtal även en meningsfull sysselsättning, så som bakning och servering i kyrkans café, lokalvård, men också skapande i textil och färg.
Flera män har kommit in i programmet den senaste tiden och då har aktiviteterna vidgats till att även omfatta praktiskt arbete med måleri och snickeri.

ORIGO NÄSSJÖ HAR också ett rehabiliteringsarbete för nysvenska kvinnor. Där får man lära sig svenska under enkla former samtidigt som man syr, bakar och lagar mat som en del i rehabiliteringen. Det byggs sociala nätverk. Relationer växer. Och pastor Niclas Wiktorell är lyrisk:
Ä Det här är så fantastiskt. Evangelium handlar om att Gud älskar alla människor, men den kärleken måste gestaltas på något sätt. Vårt samarbete med Origo blir vår möjlighet att vara Guds kärleksfulla händer som når ut till människor vi annars aldrig skulle nå.

GUNNEL LORENTZON KARLSSON som är verksamhetsledare för Origo i Nässjö är medlem i församlingen och Origos verksamhet är byggd på kristna grundvärderingar.
Ä Vi genomför en professionell rehabilitering, men i en kristen miljö, säger Gunnel.
Och just den här varma miljön betyder nästan allt. Laura kom till Origo för nästan ett år sedan efter att ha varit sjukskriven i flera års tid. Oro, ångest och depression överskuggade glädjen i livet och hon var helt övertygad om att det inte fanns ett enda arbete som hon någonsin skulle klara.
– Det som förvånade mig när jag kom hit var att det inte alls kändes som på vanliga arbetsplatser. Jag behövde inte hålla upp en fasad hela tiden. Det allra mest betydelsefulla har varit den kärlek och respekt jag har fått uppleva i relationerna här. Den finns hos hela personalstyrkan och den känns till och med i luften! säger Laura.
Förutom omtanken har hon tydligt upplevt att det finns ett ställföreträdande hopp hos personalen.
Ä När man själv har tappat hoppet är det obetalbart att få finnas i ett sammanhang där någon tror på mig och vägrar att släppa den tron, trots att jag själv inte har den, säger Laura.
Ä Idag vågar jag till och med tro på att det kan finnas en plats för mig i arbetslivet.

FÖR HENRIK PÅGÅR EN liknande resa. När vi kommer på besök är han i kyrkans förrådsutrymmen och målar gradänger som ska användas till en utomhusscen. Han kom till Origo Nässjö i början av året efter ganska lång arbetslöshet.
Ä För fem år sedan gick jag in i väggen. När det gjordes en utredning visade det sig att jag hade diagnoser och det gjorde att jag gick ner mig ännu mer, lustigt nog. Jag trodde att det skulle bli en lättnad att få en förklaring till varför jag alltid har känt mig annorlunda, men det blev bara värre, berättar Henrik.
För honom handlar det om att lära sig leva med diagnoserna. Att acceptera och förhålla sig till dem. Till exempel har han svårt att inse sina begränsningar.
Ä Jag älskar att arbeta och ta i med kroppen men känner inte när jag själv tar slut. Men här får han hjälp av människor som ser och kan säga stopp. Han får också stöd i en samtalsgrupp.
Ä När jag började här hade jag inget framtidshopp, jag levde för dagen. Men här har jag lärt mig att det är viktigt att ha en dröm. Nu förstår jag att det är viktigt att bygga från grunden och att ha lite tålamod med sig själv. Jag börjar komma dit, men det är lång väg kvar, säger Henrik.
Gunnel ger honom en värmande blick.
Ä Vi kommer att hitta en miljö och ett arbetsklimat där du kan fungera över tid, säger hon.

OCH FAKTA ÄR TYDLIGA, det är precis det som är syftet med det arbete som pågår hos Origo Resurs och Pingstkyrkan Nässjö. Pastor Niclas säger:
Ä Det här är något vi gör tillsammans. För många av dem som kommer hit är vägen tillbaka så lång för att bryta isolering och utanförskap. Men vi ser att människor växer, blir starka och återupprättas.
Just nu är 28 långtidssjukskrivna och arbetslösa inskrivna i rehabiliteringsprogrammen. Dessutom har man ett program för nysvenskar där upp emot 25 kvinnor har varit involverade.