Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

TILL UPPBYGGELSE

Daniel Alm/ Sjöbergs

Jag ska erkänna att jag tyckte att valet av titel till den här boken var lite väl fantasilöst, när jag först fick boken i min hand. Men efter att ha läst den inser jag att titeln faktiskt är ovanligt välfunnen; det finns egentligen inget som bättre beskriver vad det här handlar om.
Daniel Alm, föreståndare i Pingst, delar här i korta kapitel tankar, utmaningar, vägledning och annat utifrån frågeställning inom en mängd områden som berör det kristna livet. Boken har inget speciellt upplägg. Rubrikerna – och därmed kapitlen – har varken tema eller någon speciell områdesindelning. De känns nästan slumpvis sammansatta och det är möjligt att helheten skulle ha tjänat på lite mer struktur.
Men å andra sidan finns en innehållsförteckning där rubrikerna nästan fungerar som ”uppslagsord”, användbart för att hitta just de tankar som berör något jag funderar över. Till bokens absoluta förtjänster hör enkelheten i tilltalet, en slags lättillgänglig, praktisk ”vardagsteologi” som blir till – just det – uppbyggelse.