Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Tid för eftertanke

Att stanna upp för att reflektera över livet har nog aldrig varit viktigare än nu. I en tid av snabb förändring, ett ständigt informationsflöde och oändligt många distraktioner, så behöver vi påminna oss om vad som är kärnan i vår tillvaro, vad som ger oss trygghet. I Kerstin Hesselfors Perssons nya bok Lugn och tillit finner jag stillheten, vilan och förankringen i en tro som bär igenom allt.
Den stress som finns i vårt samhälle drabbar människor i alla åldrar. Jag ser hur mina egna barn, 12 och 16 år gamla, oroas av de förväntningar och krav som de upplever i sina skolor och från sina kompisar. Samtidigt vill de inte missa något i de sociala forum som de är med i. Deras blickar söker sig ständigt till mobiltelefonerna vars skärmar lyser upp av nya aviseringar.
Jag minns hur de, när de var små, fick ta dagen som den kom. Vi kunde gå till biblioteket och låna böcker och sedan sitta och läsa dem tillsammans i timmar. Jag vet att det var den bästa tiden i mitt liv och jag tror att de kände likadant. Men jag kommer också ihåg känslan av att inte hålla måttet som förälder när andra vuxna berättade om alla aktiviteter som deras barn deltog i. Vi hängde aldrig med i den takten.

ATT BARNEN TIDIGT får upptäcka sina intressen i livet, exempelvis idrott eller musik, är viktigt. Men gör vi dem en tjänst genom att ständigt erbjuda nya aktiviteter? Kommer de inte tids nog ändå att få ett hårt inrutat program att hinna med i vardagen? Pedagogen Linda Palm fäster i sin bok Flisan vill göra allt ljuset på hur även de allra minsta barnen kan bli överbelastade, trots att våra intentioner som föräldrar bara är goda. Hur de, precis som vi själva, ibland måste få bara vara.

VI BEHÖVER ALLA TID för eftertanke för att finna riktning i livet. Daniel Röjås skriver i häftet Att presentera Jesus, bland annat följande: ”I mötet med evangeliernas skildringar av Jesus avslöjas vår egen kluvenhet och brist. Samtidigt få sätta avtryck i vår karaktär och göra oss till hela och äkta människor.”
Att fördjupa sig i Guds ord ger mer än något annat stillhet och vägledning i en svårnavigerad tid. Budskapet står fast även när allting annat är oroligt och föränderligt.