Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Teologi – att föra Gud till folket

Verksamhetsansvarig för Pingst Utbildning har ordet

Övre salen klingar ju alldeles speciellt för en pingstvän, men nu tänker jag på en speciell övre sal. Mitt i den stora universitetsbyggnaden på det teologiska seminariet ligger salen på övre våningen. Det är ett runt rum med olika flaggor vid varje sittplats. I takrundeln finns en målning av den första pingstdagen när Andens kraft lät lärjungarna predika evangeliet på alla olika språk. I ett av hörnen står en gammal talarstol. Den kallas ”The Swedish pulpit” och är hämtad från ett litet kapell i norra USA där svenska immigranter i slutet av 1800 var några av de första att gestalta den moderna pingstväckelsen. Detta rum säger något viktig om teologiska studier.

RUMMET ÄR PLACERAT HELT i mitten av byggnad som n markering. Runt omkring finns lärosalar, bibliotek och
forskarrum. Sådant som hör till en teologisk utbildning. Men allt detta har ett tydligt centrum – ett bönerum som signalerar gudsmöte och tjänst. Teologi är inte att känna till saker om Gud, det är att känna Gud. När vi ska känna Gud vill vi läsa och förstå, bryta och bända och tappa fotfästet där mysteriet blir för djupt. Men allt detta centreras kring
det nära mötet med Gud själv.
Målningen av pingstdagen och flaggorna från alla länder säger att bön och studier alltid har en riktning till världen i mission. Andens kraft sätter oss i rörelse till den värld som Gud älskar och vill rädda. Verklig teologi fördjupar oss i förståelse och relation, men sätter oss i rörelse. Introvert andlighet eller teologiskt navelskåderi har väldigt lite med
sann gudskunskap att göra.

SÅ VAR DET DEN SVENSKA talarstolen. Tänk att den är placerad mitt i det teologiska universitetet hos världens största pingströrelse. En liten grupp immigranter i en avkrok av landet kunde vara marginaliserad. Men fyllda av helig Ande kan de bli en avgörande kraft i att förändra världen.
Denna mix vill jag vara en del av. Seriös teologi byggd på bön, fylld av Anden och med siktet på att ge evangelium till världen.