Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Temadag om dopet

Majoriteten av svenskarna är döpta som barn eller vuxna. Men vad dopet egentligen betyder är det allt för få som kan svara på.
Med den utgångspunkten anordnar Pingst en teologdag med särskild inriktning på dop, arvsynd och bibelundervisning.
Särskilt inbjudna är pingstpastorer, men också övriga undervisningsansvariga i pingstförsamlingarna. Deltagare från andra trossamfund är också välkomna.
Temadagen hålls den 26 april i Pingsthuset i Huddinge.
Professor Lars Hartman, Uppsala universitet, och universitetslektor Rune Larsson, Lunds universitet, medverkar, liksom pastor Dan Salomonsson, församlingskonsulent Kent Cramnell och universitetslektor Göte Olingdahl.
Teologdagens tema är formulerat så här: Vem är människan? – Dop och arvsynd i äldsta tid och idag ur bibelteologiskt och undervisningsmässigt perspektiv.
På programmet står både föredrag och samtal.