Sjukgymnast Emelie Andersson har stor nytta av utbildningen i teckenspråk i sitt jobb på barnhabiliteringen. FOTO: JUNE FOLKHÖGSKOLA

Sjukgymnast Emelie Andersson har stor nytta av utbildningen i teckenspråk i sitt jobb på barnhabiliteringen. FOTO: JUNE FOLKHÖGSKOLA

Teckenspråk på distans

På June folkhögskola bedrivs en unik utbildning i teckenspråk. I januari startar den fjärde terminskursen. Niklas Ahnstedt, som är kursledare för utbildningen har erfarenhet av att växa upp med döva föräldrar och teckenspråk är hans modersmål.

Utbildningen ges på Distans och hålls på halvfart.
– Det fungerar så att vi har fyra fysiska endagarsträffar under terminen och däremellan håller vi personlig kontakt var sjätte dag via Skype, säger Niklas Ahnstedt.
På de fysiska träffarna är kursinnehållet gemensamt för alla. Uppgifterna mellan träffarna är däremot personliga och läggs upp utifrån deltagarnas behov och önskemål.
Den som vill gå kursen måste ha någon form av förkunskaper, antingen ha gått någon grundkurs i tecken eller jobbat med tecken på något sätt.
– Jag jobbar inom habiliteringen och möter dagligen barn som tecknar med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och därför ville jag läsa Teckenspråkdistans på June! Jag har lärt mig otroligt mycket. Att jag även har börjat lära mig teckenspråk i kursen är en stor bonus!, säger sjukgymnast Emelie Andersson. Mer info om utbildningen och hur man ansöker finns på www.junefolkhogskola.se
Fotnot: June folkhögskola är en av Pingsts folkhögskolor och finns i Jönköping.