Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Tatta ska knyta församlingar närmare IBRA

Tatta Lennartsson har länge haft både IBRA och församlingen i sitt blodomlopp. Nu arbetar hon för att knyta pingstförsamlingarna närmare IBRA.

– Jag längtar efter att vi som församlingsrörelse får fokus på den globala missionsutmaningen. Guds idé att se församlingen växa och utvecklas behöver nå till alla folk på nya språk, säger hon.
Vad brinner pingstförsamlingarna i Sverige för? Kanske vill de adoptera en onådd folkgrupp. Kanske knyta kontakt med en församling i Mali eller Pakistan. Kanske är det en offrande församling som inte funderat över missionsfrågor på många år.
Det är frågor som Tatta Lennartsson nu fått i uppdrag att hitta svaret på under de närmaste två åren.
– Det var på en strand i Turkiet som Tatta Lennartssons namn kom upp som en möjlig kandidat för att göra en inventering i missionsintresset hos våra pingstförsamlingar. Med hennes gedigna erfarenhet både ute i fält och i församling blev det ett självklart val. Vi är så glada över att hon tackade ja, säger Pontus Fridolfsson, direktor för IBRA.

Av Sveriges 400 pingstförsamlingar är det i dag drygt 100 som stöder IBRAs arbete på ett eller annat sätt. En del bidrar till underhållet för en IBRA-missionär, medan andra stöder enskilda projekt.
– Det vi är nyfikna på att ta reda på nu är hur våra församlingar tänker om mission och på vilket sätt IBRA kan hjälpa till att förverkliga deras visioner, säger Tatta Lennartsson.
Som missionspartner har IBRA en unik ställning. Förtroendet är grundat genom 60 år och har ett upparbetat nätverk med 82 partners ute i fält. I dag arbetar 37 personer för IBRA, varav ungefär 25 är församlingsanställda med underhåll.
– Men vi har upptäckt att det finns fler som kallas IBRA-missionärer som inte finns med i våra löneutbetalningar eller nätverk. Vi älskar att församlingar tar egna initiativ och vill gärna stå tillsammans för att mobilisera våra krafter, säger Pontus Fridolfsson.
Tillsammans med sin man Göran började Tatta Lennartsson som IBRA-missionär på Cypern 1994 och var där i tre år. De flyttade sedan till Jerusalem för att arbeta med IBRAs projekt på Västbanken och relationsbygge mellan judar och kristna. När de sedan flyttade hem till Sverige valde de att bosätta sig i Uppsala, där Tatta arbetar i Pingstkyrkan sedan 11 år.
Tattas uppgift är nu att knyta en närmare kontakt med de församlingar som redan har ett IBRA-engagemang och föra samtal om vilka missionsplaner som finns framöver.
– Jag ser också fram emot att samtala med de församlingar vi inte ser i våra nätverk ännu, säger Tatta Lennartsson.