Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Tacka Gud för varje individ

Jesus gav oss uppdraget att ”göra alla folk till lärjungar”. Detta budskap har präglat min uppväxt och uppmaningen har för mig framförallt förknippats med att bedriva ”yttre mission”, att nå de onådda i främmande land med budskapet om Jesus. Att jag nu få vara med när Pingströrelsen med förnyade krafter satsar på mission är fantastiskt roligt och utmanande.
Jag har förmånen att få läsa en mängd rapporter från områden där människor blir lärjungar. Från IBRA:s missionär i Öst- och Centralafrika, Jan-Erik Nyman, läser jag att våra lokala partner har registrerat 8 087 personer som under förra året tog emot Jesus som sin Frälsare! Och minst 44 nya församlingar har grundats där. Allt som ett resultat av IBRA:s arbete i regionen. Om vi lägger ihop rapporterna från IBRA:s arbete i Asien och Afrika så vet vi att åtminstone 25 000 människor kom till tro 2012, tack vare ett målmedvetet arbete. 25 000 individer som i dag är Jesu lärjungar!
IBRA har alltid poängterat vikten av att nå ”de onådda” människorna och områdena. Det fortsätter vi att göra framöver, nu med allt mer fokus på de onådda i världens storstäder. Antalet människor som bor i storstäder i världen är numera över 50 procent och fler människor bor alltså i storstader än på landsbygden. Fler än 3,5 miljarder människor! Hur många av dessa som är ”onådda” vet jag inte, men säkert är att de är många.
Min längtan inför 2014 är att vi Ä individer och församlingar Ä tillsammans hittar nycklar till att nå de onådda i världens storstäder.
Att ”nå” handlar om att få en relation till en människa; att se henne och lyssna på henne. Mi ljarder av människor behöver detta! Ja, du hör ju själv Ä detta är en gigantisk uppgift, helt omöjlig mänskligt sätt. Men vi ska göra detta med samma drivkraft som har präglat svensk pingstmission under de senaste hundraåren och tacka Gud för varje individ som tar beslutet att bli en Jesu lärjunge.