Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Tack för era svar

I förra numret bad vi om era synpunkter på tidningen Pingst.se och den här gången vill jag tacka alla er som antog den uppmaningen. Närmare 450 enkätsvar har kommit in, de allra flesta via webbsidan. På sidan 26 redovisar resultatet lite närmare. Alla svar om vad ni tycker är särskilt intressant att läsa om har vi också sammanställt och det utgör nu både inspiration och tipsbank för oss.
Vill också passa på att säga att vi alltid välkomnar tips om personer och/eller händelser att skriva om, inte minst för att kunna hålla vår hemsida uppdaterad och aktuell.
DET SOM SÄRSKILT GLÄDER OSS SOM jobbar med tidningen är att så väldigt många av er som svarade läser allt, eller nästan allt, i tidningen. Utifrån era svar drar vi också slutsatsen att det faktiskt är viktigt att redovisa vad som görs i de centrala verksamheterna inom Pingst, samtidigt som vi förstår att ni är mycket intresserade av reportage omkring vad som händer i församlingarna och enskilda människors liv.
I DEN HÄR TIDNINGEN KAN vi bjuda på allt detta. Artiklar kring Rådslaget och de framtidsbeslut som finns där hittar du på uppslagen 6-9, och på sidan 10Ä11 berättar Annika Södergren om hur hon hittade sitt andliga hem i en pingstförsamling och i dag är en stolt pingstvän.
På mittuppslaget har vi ett reportage från en vanlig förmiddagsgudstjänst i Gileadförsamlingen i Göteborg, där det övergripande målet är att nå nya människor med evangelium.
Väldigt många av er läsare skrev också att sidan 30 i tidningen är högintressant, det vill säga att få reda på vilka pastorer och andra medarbetare i pingstorganisationerna som flyttat och/eller fått nya jobb. Även här är vi förstås glada för tips.
NU STÅR SOMMAREN FÖR dörren och nästa tidning kommer först under andra halvan av september. Det finns alltså gott om tid att läsa den här tidningen. Ta gärna ed den ut i sommarhagarna, i båten, på stranden, till konferensen, eller vad du nu kommer att befinna dig. Kanske blir du också en av dem som i fortsättningen kommer att läsa allt, eller nästan allt, i Pingst.se.
En glad och välsignad sommar till er alla!