Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Ta vara på ditt syskon

Berättelsen om två bröder. En av dem rör sig över landet. Den andre är hemma och brukar jorden, han kan lagen om sådd och skörd. Tillsammans ska de offra, den ene upplever sig felbehandlad. Han känner sig missgynnad, arg och sänker sin blick.

Avundsjukan är en svårbehandlad sjukdom. Avund och att känna sig orättvist behandlad kan utlösa de mest märkliga reaktioner i människor. I detta syskonskap leder känslan till mord. Avund kan ta livslusten ur människor på många sätt.
Gud frågar honom: Kain, var är din bror? Inför Gud som vet allt svarar Kain att han inte vet och ställer motfrågan: Ska jag ta hand om min bror?
Härom söndagen var det dopförrättning i den församling jag är en del av. En lång rad av människor som hade mött Jesus döptes. En av dem var en man i trettioårsåldern, han hade varit hemlös de senaste tio åren och rest från stad till
stad i världen. Hans resa hade fört honom till Stockholm och han hade bott på församlingens härbärge. Där möttes han av människor som berättade om sin tro. Där hade han mött människor som vet att en människa är mer än sin historia.
NU STOD HAN DÄR OCH fäste sin blick i vattnet som omgav honom och när dopförrättaren reste honom upp ur vattnet
sträckte mannen sina armar mot himlen i en av de vackraste segergester jag sett. Några människor hade sett honom som en broder, några hade insett att hans jakt genom länderna efter ett hem innerst också var ett sökande efter att hitta
hem till Gud.
Var är din bror?
Slå inte ner blicken i vrede, lev inte med känslan av att vara orättvist behandlad. Att andra syskon verkar prioriteras före dig. Slå inte ner blicken av trötthet eller av oviljan att se syskonets situation. Det är tid för syskonskapets välsignelse.
Syskonskap trots att vi har olika föräldrar.
Syskonskap för att vi har olika föräldrar.
Att möta varandra i ögonhöjd och med respekt, på samma sätt som Jesus möter oss. Att lyfta blicken är också att lyfta blicken mot Jesus, han som ger kraft, hjälp och ny kärlek när det krånglar i syskonrelationerna.