Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Sveriges yngsta pingstförsamling är också en missionsförsamling

– Färjestaden är en plats som sjuder av liv och tillväxt. Därför känns det bra att få bygga en kristen församling just här. Det säger Mats Gunnarsson, pastor i den nybildade församlingen Brofästet i Färjestaden på Öland.

Församlingen är resultatet av en vision som landat och inte ett resultat av att en eller flera församlingar lagts ner i syfte att åter­uppstå i en gemensam ”ny” församling. Visserligen har en del av de 22 medlemmarna flyttat in från andra församlingar, men de flesta är sådana som inte tidigare tillhört någon frikyrkoförsamling. Någon sådan har tidigare inte funnits i Färjestaden.
Till det anmärkningsvärda hör också att församlingen valt att söka tillhörighet i både Missionskyrkan och Pingströrelsen från start.
– Att det blivit så känns alldeles naturligt, säger Mats Gunnarsson. Både pingströrelsen och Missionskyrkan har funnits med i arbetet från början.
Början skulle kunna skrivas Malin och Peter Asteberg, två pingstvänner från Jönköping som, med stöd och uppmuntran från sin hemförsamling, bestämde sig för att följa sin vision och flytta till Färjestaden i akt och mening att plantera en församling.

Samarbete med Shalom
Ganska snart anslöt sig missionsbåtsföreningen Shalom till visionen. När bibelskolan Blå kust, som drivs i samarbete mellan Shalom och Mariannelunds folkhögskola, drog igång ett kafé på platsen, började arbetet konkretiseras och ta fart. 2003 bildades en förening med flera olika församlingar och organisationer som stödjande medlemmar, och i april i år var det dags för församlingsbildning.
Från och med församlingsbildningen är det Mats Gunnarsson som på en kvartstid upprätthåller pastorstjänsten.
– Jag är anställd centralt för att arbeta med pionjärarbete och församlingsgrundande, berättar han. Församlingens ekonomi belastas därför inte av min tjänst.
I övrigt har församlingen, både ekonomiskt och andligt, understöd av olika församlingar som finns nära, både geografiskt men också i visionen.
Ett exempel på en församling som är långt bort i geografin men närstående i visionen är Missionskyrkans systerförsamling The Hindustani Covenant Church i Indien.
– Församlingen där, som till stor del består av fattigt folk, har hittills offrat och gett gåvor på mellan 70?000 och 80?000 svenska kronor, berättar Gunnarsson.

Välkomnar barndöpta
Det faktum att församlingen valt att ha tillhörighet i två olika frikyrkorörelser har naturligtvis föranlett samtal och bearbetning av teologi och organisation. Det som väcker mest frågor och undringar är förstås frågan om dopet, men Mats Gunnarsson kan ge besked.
– I stadgarna finns inskrivet att vi förkunnar och praktiserar troendedop. Däremot välkomnar vi också barndöpta som medlemmar. Finns det medlemmar som vill döpa sina små barn så ordnar vi kontakter med någon annan präst eller pastor.
Kent Cramnell är församlingskonsult i Pingst – fria församlingar i samverkan och han håller med om att det förmodligen är första gången en pingstförsamling väljer en så öppen attityd till dopfrågan redan från början.
– För oss har det varit angeläget att lägga vikten på hur förkunnelsen om dopet ser ut, säger Cramnell. Här står det helt klart att den handlar om troendedop. Men genom att inte kräva troende­dop som villkor för medlem­skap, så kommer det i större utsträckning att handla om individens eget beslut och val.
Församlingsplanteringen på Öland ser Cramnell som en del i den vision om sådana som finns i Pingst sedan ett par år.
– Jag räknar nog den här som den första i just den visionen, säger han. Här är det ett helhjärtat och hundraprocentigt stöd, även från de församlingar som räknar med att de får släppa till en eller annan medlem till den nya gruppen.
Församlingen är med sina 22 medlemmar redan större än flera av övriga pingstförsamlingar på Öland, noterar Cramnell.