Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Sveriges Kristna Råd får vänta på Pingst

Rådslaget valde att återremittera förslag om medlemskap i den ekumeniska organisationen

Det blir inget medlemskap för Pingst – fria församlingar i samverkan i Sveriges Kristna Råd, SKR. I alla fall inte nu. Rådslaget beslutade, efter många talarinlägg, att återremittera frågan till Pingststyrelsen. Även frågan om medlemskap i Svenska Evangeliska Alliansen skickades tillbaka till styrelsen.

Pingststyrelsen kom till Rådslaget med förslaget att begära medlemskap i Sveriges Kristna Råd. Men när frågan kom upp stod det snart klart att det inte var självklart att det beslutet skulle fattas under dagen.
Flera av talarna uttryckte oro för att det getts för lite tid för diskussion angående medlemskap i Sveriges Kristna Råd i församlingarna.
Förslaget kom till församlingarna först ett par veckor före rådslaget.
– Ett beslut i dag skulle kunna äventyra enheten, menade till exempel Anders Ekstedt, föreståndare i Sionförsamlingen i Linköping.

Oroad över förpliktelserna
Georg Lundqvist från Skellefteå uttryckte oro över de förpliktelser ett medlemskap skulle innebära, exempelvis vad gäller syn på dop, nattvard och evangelisation.
Ulf Sundqvist från Karlskrona önskade få mera information angående stadgarna för SKR.
Men många talare gav också uttryck för en tydlig önskan att se Pingst som en fullvärdig medlem i Sveriges Kristna Råd. Flera av dem gav exempel från lokalt ekumeniskt arbete. Exempelvis gällde detta Gunnar Johansson, Sundsvall, och Dan Salomonsson, Uppsala.
– Det är en varningsklocka om vi är rädda för ekumeniska kontakter, sa Salomonsson.
– Det säger i så fall mer om vår osäkra identitet.
Roger Stenzelius, Huddinge, propagerade för medlemskap i SKR och menade att man måste vara med i ett sammanhang för att kunna påverka.

Kommer ordna seminarium
– Som fullvärdiga medlemmar är vi med och påverkar beslut och uttalanden, exempelvis remisser, sa han bland annat.
Sten-Gunnar Hedin föreslog att frågan skulle återremitteras till styrelsen, vilket en övervägande majoritet röstade för.
Därmed får pingstförsamlingarna möjlighet till ytterligare bearbetning av ärendet och möjligen kommer det slutliga beslutet tas i ett extra rådslag.
– Passa nu på och informera er om vad Sveriges Kristna Råd är och kom till de seminarier kring detta som vi i styrelsen kommer att anordna, sa Sten-Gunnar Hedin.
När frågan om medlemskap i Svenska Evangeliska Alliansen följde röstade ombuden också för att skicka den frågan tillbaks till styrelsen.