Svenskarna ger allt mer till 90-konton ...

På tio år har insamlingarna till ideella organisationer med 90-konton nästan fördubblats. Detta gäller både gåvor från privatpersoner och företag. Mycket uppmärksamhet i media tros vara en av anledningarna, liksom nya enkla former för att skänka pengar; autogiro, sms och insamlingsgalor.

Eva Birath, kanslichef på Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI), som granskar ideella föreningar, stiftelser och trossamfund med 90-konton, säger till tidningen Agenda att uppmärksamheten i media omkring olika organisationer är en viktig förklaring.
– Bland annat har det varit reportage om att pengarna når fram och vad de ger för resultat, säger hon, och mycket uppmärksamhet om vilka organisationer som man ska lämna pengar till.
TV-galor genererar så gott som alltid stora insamlingsbelopp. Förra höstens insamlingsgala för Världens barn gav till exempel drygt 90 miljoner. Plan och TV4:s Faddergala resulterade i 7?200 nya faddrar, som tillsammans beräknas bidra med mellan 120 och 130 miljoner kronor till Plans verksamhet.

Trendigt med välgörenhet
Filip Wikström, docent på Handelshögskolan i Stockholm, säger till samma tidning att han ser en ny slags filantropi växa fram i Sverige. Välgörenhet har blivit trendigt. Samtidigt konstaterar han att allt fler givare ställer krav på effektivitet och mätbarhet.
– Vi riskerar ett skifte, från finansiering av mjuka och svårmätta värden som ökad rättvisa och solidaritet, till projekt med hårda fakta som hur många meter väg eller hur många nya sängar på barnhemmet som åstadkommits. Risk finns att givarna genom ratingsystem uppmuntras ge till sådant som är lätt att mäta och utvärdera.
Filip Wijkström konstaterar därför att strävan efter ökad effektivitet genom konkurrens och mångfald paradoxalt nog även kan leda till ökad administration och växande behov av kontroll.